آثار منتشره
درآمدی بر پراکندگی سلفی‌گری و وهابیت در جهان اسلام

قیمت : 0  ریال

از زمانی که وهابیت در شبه جزیره عربستان در قرن دوازده هجری قمری ظهور کرد، بیش از دو قرن می گذرد. شاید در آن زمان هیچ کس تصور نمی کرد وهابیت با آن همه خشونت، بتواند جای پایی در جهان اسلام پیدا کند؛ اما متاسفانه امروز با کمک های هنگفت آل سعود به گروه های همسو و حمایت آمریکا، وهابیت توانسته به درون برخی از کشورها نفوذ کرده و بعضی از اشخاص و تعدادی از احزاب و گروه ها را با خود همراه سازد. امروزه وهابیت به شدت علیه شیعه فعالیت کرده و به جای آن که استکبار را دشمن خود بداند، شیعه و صوفیه را دشمن اصلی خود فرض کرده و با پناه گرفتن در پشت اهل سنت و جماعت، خود را مدافع اهل سنت معرفی می نماید که این زنگ خطری آشکار است که اگر به آن توجه نکنیم ضربه شدیدی خواهیم خورد. بنابراین شناخت ترفندهای گوناگون آنان در کشورهای مختلف ضروری و لازم است، اما قبل از آن باید دانست که سلفیت و وهابیت در کدام یک از کشورها پایگاه دارد و نام این پایگاه تبلیغی چیست؟ تنها در این صورت است که می توان رویکرد صحیحی در دفاع از کیان تشیع داشت.  بنابراین اصلی ترین سوال تحقیق این است که مهم ترین مناطق فعالیت سلفی گری و وهابیت در جهان اسلام کجاست؟ کدام احزاب و شخصیت ها از تفکر وهابیت در کدام کشور به چه نحو حمایت می کنند؟ 
متن كامل مقاله را از اينجا دريافت نماييد.