آثار منتشره
معرفي منابع عربي روابط بين الملل در اسلام

قیمت : 0  ریال

 

اسلام، ديني جهان شمول بوده و داراي حقوق بشر و روابط بين‌الملل است. اسلام مكتبي است كه توانتبيين اصول مشترك، براي جهان بشري را دارد، از اين جهت حقوق بشر و نيز قانون روابط بين‌الملل را بر مبناي ديني بيان نموده تا بتواند جهان را در بسياري از اصول، مشترك ببيند. از آنجايي كه همه انسان ها بر اساس فطرت پاك آفريد شده‌اند، قوانيني هم كه دين اسلام در زمينه‌هاي مختلف از جمله روابط بين‌الملل وضع نموده، از فطرت بشر انتزاع مي‌شود. آنچه از فطرت بشر بر مي‌آيد، بخش عمده‌اش مربوط به اصول مشترك است و بعضي از اصول نيز جنبه انساني دارند. دين اسلام درصدد ساختن جهانی است كه همه انسان‌ها بتوانند با تفاهم و تعاون در آن زندگی نمايند. تاریخ روابط بین‌الملل در اسلام نيز به خوبي نشانگر اين مهم است.

كتاب«آشنايي با منابع عربي روابط بين الملل در اسلام» مجموعه‌اي است كه در آن منابع مختلفي كه در موضوع «روابط بين‌الملل در اسلام» به زبان عربي به رشته تحرير درآمده است، شناسايي، ترجمه و معرفي شده‌ است.

متن كامل كتاب را از اينجا دريافت نماييد.