آثار منتشره
مجموعه مقالات و مطالعاتي در تاريخ و انديشه وهابيت

قیمت : 0  ریال

اين كتاب، مجموعه از مقالات و تحليل ها در ارتباط با مسئله وهابيت و با آثاري از مايكل كوك، جان ول، بشير نافع و جمعي از خاورشناسان مي باشد كه توسط آقاي محمد حسين رفيعي جمع آوري گرديده و در سال 1393 توسط مركز مطالعات فرهنگي بين المللي سازمان به چاپ رسيده است. اين كتاب هم اكنون در كتابخانه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كتابخانه مركز مطالعات موجود و در دسترس مي باشد.