آثار منتشره
جريان شناسي داعش

قیمت : 0  ریال

كلمۀ «داعش» مخفف «دولت اسلامی عراق و شام» است و نشان می‌دهد، حوزۀ فعالیت این جنبش منطقۀ عراق و شام به حساب می‌آید. پرسش اساسی در رابطه با داعش این است که این جنبش چه خاستگاه فكري - فرهنگي و سياسي- اجتماعی را در محیط خاورميانه دنبال مي‌كند. در اين گزارش به دنبال شناسايي بنيان‌هاي فكري و عقيدتي، تاريخچۀ تشكيلاتي، بررسي رابطۀ اين جريان با ساير گروه‌هاي تكفيري و همچنين شناخت تفاوت‌هاي آن با ساير گروه‌هاي سلفي هستيم؛ لذا اطلاع از نوع ساختار تشكيلاتي، منابع مالی، اصول تبليغاتي و همچنين شناسايي عوامل توفيق نسبي اين جريان ضروري است. اضافه بر آن، فرصت‌ها و چالش‌هاي فراروي جمهوري اسلامي را براي مقابله با اين جريان مورد بررسي قرار مي‌دهیم. در پايان نيز چند راهكار فرهنگي و تبليغي براي مواجهه با اين پديده توصيه شده است.

براي دريافت متن كامل گزارش اينجا را كليك نماييد.