آثار منتشره
سلفي هاي مصر بعد از مبارك

قیمت : 0  ریال

ویژگی بارز اجتماعی سلفیه تأکید بر اطاعت محض از اولوالامر است؛ گرچه ایشان ستمگر باشند. آنان مخالفان اولوالامر را که برای سرنگونی او مبارزه می­کنند، منحرف و گمراه می‌دانند؛ به همین دلیل ورود به مسائل سیاسی را حرام و آن را پیروی از شیطان می­دانند. از نظر ایشان جایگاه فقه، احادیث و روایات همانند و هم‌عرض قرآن است؛ بنابراین خواستار پیروی بی‌چون و چرا از احکام اسلام هستند. از این رو در نگرش ایشان جایگاه عقل بسیار تنزل می­یابد. حفظ مظاهر اسلامی، مبارزه با کفر و نمادهای آن و پیروی از سنت در مقابل مدرنیته، غرب و دستآوردهای تمدن جدید از دیگر ویژگی‌های عمومی این گفتمان است.

براي دريافت متن كامل كتاب اينجا راكليك نماييد.