آثار منتشره
افراط گرايي در آسياي مركزي

قیمت : 0  ریال

جامعه جهانی، به ویژه منطقه خاورمیانه، امروزه با خطر جدی و نوظهورافرا ط گرایی به نام دین مواجه گردیده که به صورت سازمان دهی شده درحال گسترش می باشند. پدیده نوظهور افراط گرایی که پرچم اسلا م خواهی را نیز به دوش می کشد، توانسته است با تأثیرگذاری بر افکار بخشی از جوانان، چهره ای خشن و غیرمنطقی از اسلام ارائه کرده و فضای عمومی بین المللی راعلیه اسلام که بر پایه صلح، عدالت و عقلانیت پی ریزی شده است، تحریک نماید و فرصتی فراهم آورد تا دولت های غربی، با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی، تصویری منفی و افراطی را از اسلام به مخاطبان خود معرفی نمایند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان كشوری كه همواره قربانی تروریسم و خشونت بوده تلاش های فراوانی را برای ریشه كنی این پدیده شوم در ابعاد و حوزه های گوناگون به عمل آورده است. یكی از این اقدامات، پیگیری مبارزه با خشونت و افراط گرایی در مجامع و سازمانهای بین المللی است كه تصویب قطعنامه مبارزه با افراط گرایی در سازمان ملل در سال 2013 از آن جمله است.

براي دريافت كامل متن كتاب اينجا را كليك فرماييد.