آثار منتشره
بنيانهاي فرهنگي بين الملل گرايي آمريكا

قیمت : 0  ریال

فرهنگ واژه‌ای بحث‌انگیز و مورد اختلاف است که بر اساس افسانه‌ای ساختگی فقط اشاره به این واژه سبب شد «هرمان گورینگ» به سوی اسلحه‌اش برود. واقعه‌ای که اندکی قابل قبول‌تر است، حکایت پژوهشگری بود که همواره پس از شنیدن این واژه به طرف فرهنگ لغت می‌رفت. اگر من اسلحه‌ای داشتم به کتاب فرهنگ لغت شلیک می‌کردم زیرا در طول سال‌‌ها فعالیت علمی، به صورت روزافزون درباره معانی انسان شناسانه فرهنگ به دیده تردید می‌نگرم تا بدانجا که شک دارم اصلاً واژه‌ای وجود داشته باشد که بتواند تمامی رفتارهایی را که به طور خلاصه به آن «فرهنگ» می‌گوییم در خود جای دهد. بسیاری از انسان‌شناسان، که در مواجهه با واژه فرهنگ سردرگم و حتی اذیت شده‌اند، با من در این برداشت همراه هستند. با توجه به اینکه انسان‌شناسان نتوانسته‌اند درباره این مفهوم بنیادین رشته تخصصی خود اتفاق نظر داشته باشند، بنابراین تردید دارم که انسان‌شناسان فرهنگی  بتوانند کمکی به تاریخ‌نگاران روابط خارجی ارائه کنند. لذا این تحقیق اگرچه درباره فرهنگ است ولی به اصطلاحات انسان‌شناسانه اتکا نمی‌کند.

براي دريافت متن كامل كتاب اينجا را كليك كنيد.