آثار منتشره
درآمدي بر مطالعات ايراني در آمريكا

قیمت : 0  ریال

مطالعات ایرانی یكی از مهمترین حوزه های مطالعات شرقي(شرق شناسی)است. این رشته علمی، حاصل اشتیاق فراوان گردشگران و سوداگران اروپایی به سیاحت، شناخت و چپاول آثار ارزشمند باستانی در كشورهای مشرقزمین است.  به رغم این واقعیت، اهمیت و بالندگی این رشته در جهان به گونه ای است كه امروزه علاوه بر كشورهای اروپایی و آمریكایی، در كشورهای آسیایی و آفریقایی نیز (با این كه یادآور تاریخ تلخ و بازگوكننده صدماتسیاسی، تاریخی و اجتماعی فراوان آنان است) مراكز و كرسی های دانشگاهی (یا به تعبیر استاد ایرج افشار شرق شناسی) ایجاد شده است. نوشتار حاضر مرور گذرایی بر شكل گیری، پیشینه و تحول مطالعات ایرانی در ایالات متحده آمریكا است.

براي دريافت متن كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.