آثار منتشره
مجموعه مقالات«افراط گرايي در اروپا»

قیمت : 0  ریال

جامعه جهانی، به ویژه منطقه خاورمیانه، امروزه با خطر جدی و نوظهورافرا طگرایی به نام دین مواجه گردیده که به صورت سازمان دهی شده در حال گسترش می باشند. پدیده نوظهور افراط گرایی که پرچم اسلا مخواهی را نیز به دوش می کشد، توانسته است با تأثیرگذاری بر افکار بخشی از جوانان، چهره ای خشن و غیرمنطقی از اسلام ارائه کرده و فضای عمومی بین المللی را علیه اسلام که بر پایه صلح، عدالت و عقلانیت پی ریزی شده است، تحریک نماید و فرصتی فراهم آورد تا دولت های غربی، با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی، تصویری منفی و افراطی را از اسلام به مخاطبان خود معرفی نمایند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان كشوری كه همواره قربانی تروریسم و خشونت بوده تلاش های فراوانی را برای ریشه كنی این پدیده شوم در ابعاد و حوزههای گوناگون به عمل آورده است. یكی از این اقدامات، پیگیری مبارزه با خشونت و افراط گرایی در مجامع و سازما نهای بین المللی است كه

تصویب قطعنامه مبارزه با افراط گرایی در سازمان ملل در سال 2013 از آن جمله است.

 

براي دريافت كامل كتاب اينجا را كليك نماييد