آثار منتشره
بررسی تأثیر متقابل روابط ادبی ایران و روسیه

قیمت : 0  ریال

ادبیات روسیه جایگاه عمیق و تاثیرگذاری در ادبیات جهان دارد و جامعه ادبی ایران نیز از این موضوع بی تأثیر نمانده است. سیر تاریخی ادبیات روس، قله های رفیع ادبی روسیه و چگونگی بروز و ظهور آ نها، تاثیر و تاثر ادبیات فارسی از روسی، ترجمه آثار روسی و مباحثی از این دست از اهمیت فراوانی برخوردارند. از سوی دیگر زبان و ادبیات فارسی میان مخاطبان دیگر کشورها دوستداران فراوان دارد و نویسندگان و شاعران شهیر پارسی گوی، تاثیر انکارناپذیری در سروده ها و نوشته های ادبیان دیگر کشورها از جمله روسیه داشته اند.

براي دريافت متن كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.