آثار منتشره
افراط گرايي در اروپا

قیمت : 0  ریال

جامعه جهانی به ویژه منطقه خاورمیانه امروزه با خطر جدی و نوظهور افراط گرایی به نام دین مواجه گردیده که به صورت سازماندهی شده در حال گسترش است. این پدیده نوظهور که پرچم اسلام خواهی را نیز به دوش می کشد، توانسته با تاثیرگذاری روی افکار بخشی از جوانان، چهره ای خشن وغیرمنطقی از اسلام ارائه کرده و فضای عمومی بین المللی را علیه اسلام  که بر پایه صلح؛ عدالت و عقلانیت پی ریزی شده است؛ تحریک کند و فرصتی فراهم آورد تا دولتهای غربی، با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی، تصویری افراطی از اسلام را به مخاطبان خود معرفی نمایند. 

براي دريافت متن كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.