آثار منتشره
جامعه شناسي آفريقا
قیمت : 0  ریال
شناسنامه فرهنگي آفريقاي جنوبي
قیمت : 0  ریال
شيعيان تانزانيا ، ديروز و امروز
قیمت : 0  ریال
سرزمين و مردم كنيا
قیمت : 0  ریال
گزارش يك نظرسنجي در موريتاني
قیمت : 0  ریال
جامعه و فرهنگ مالي
کتاب جامعه و فرهنگ مالی یک اثر پژوهشی است که کلیه بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور مالی را به‌ صورت جامع مورد بررسی قرار داده است با این حال رویکرد اصلی نویسنده دکتر امیر بهرام عرب احمدی متمرکز به شاخصه‌های مهم فرهنگی و اجتماعی این سرزمین ...
قیمت : 0  ریال
فرهنگ و تمدن در آفريقا
رجوع به منابع و متون اصلی و دست اول و توجه به دریافت اطلاعات صحیح و پردازش آن‌ها بر اساس هویت تاریخی و فرهنگی آفریقا، وظیفه‌ای اجتناب ناپذیر بر دوش محققین و پژوهشگران آفریقا است
قیمت : 0  ریال
   

<< صفحه قبلی1 2