آثار منتشره
كتاب جامعه و فرهنگ سيرالئون

قیمت : 0  ریال

كشور سيرالئون با طبيعتي بسيار زيبا و دل­ انگيز و ارزشمندترين مواهب طبيعي نظير جنگل­هاي زيبا و هميشه سبز، سواحل دلپذير با انبوه گونه ­هاي ماهي ­هاي كمياب، خاك بسيار حاصلخيز و استعدادهاي بالقوه­ ي كشاورزي، بدون شك يكي از كشورهاي زيباي دنيا محسوب مي ­شود. اين كشور در زمره­ي كشورهاي غني آفريقا است و داراي مردماني مهربان، صميمي ، خون­ گرم، صبور و صادق است. متأسفانه كشور سيرالئون از دوره ­ي حاكميت استعمار بريتانيا و به ويژه از زمان استقلال هيچ­ گاه نتوانسته است از اين مواهب طبيعي در راستاي توسعه و پيشرفت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود بهره گيرد.  همان گونه كه از نام اين كتاب مشخص است مساله­ ي مورد بررسي در اين پژوهش عمدتا در ارتباط با جامعه و فرهنگ سيرالئون است.