آثار منتشره
افراط گرايي در جنوب شرق آسيا

قیمت : 0  ریال

جامعه جهانی به ویژه منطقه خاورمیانه امروزه با خطر جدی و نوظهورافراط گرایی به نام دین مواجه گردیده که بصورت سازمان دهی شده در حال گسترش است. این پدیده نوظهورکه پرچم اسلام خواهی را نیز به دوش می کشد توانسته با تاثیرگذاری بر روی بخشی از افکار جوانان، چهره ای خشن و غیرمنطقی از اسلام ارائه کرده است. این پدیده شوم فضای بین المللی را علیه اسلام که برپایه صلح، عدالت و عقلانیت پی ریزی شده است، تحریک نموده و فرصتی فراهم آورده تا دولتهای غربی، با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی، تصویری رادیكال و افراطی از اسلام به مخاطبان خود ارائه کنند.

براي دريافت متن كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.