آثار منتشره
حجاب از ديدگاه دختران و زنان مسلمان مالزي

قیمت : 0  ریال

حجاب از ديدگاه دختران و زنان مسلمان مالزي

نويسنده: عباس قنبري باغستان

سال نشر: 1395

خلاصه: تحقيق حاضر به بيان ديدگاه كلي دختران مسلمان مالزيايي در مورد حجاب پرداخته و در پي يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه اصولا حجاب از منظر دختران و زنان مالزي يك مساله و ترجيح شخصي است يا يك ضرورت ديني و اجتماعي.

دليل اصلي رعايت حجاب در ميان زنان مسلمان مالزيايي چيست و متغيرهاي فردي و اجتماعي چه تأثيري بر اين مساله دارند.

نتايج اين تحقيق علمي، ضمن بيان عدم اجبار قانون و حكومت مالزي در مورد حجاب، نشان مي دهد كه درصد بالايي از دختران و زنان مالزي ضمن رعايت حجاب، آن را يك تصميم و انتخاب شخصي و نه فشارهاي اجتماعي و قانوني دانسته كه ريشه در اعتقادات ديني دارد و هيچ محدوديني در مشاركت زنان  در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي ايجاد نكرده و هميشه و همه جا بايد آن را رعايت كرد. 

براي دريافت كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.