آثار منتشره
خط مقدم ديپلماسي عمومي آمريكا

قیمت : 0  ریال

نويسنده: ويليام آ.راف

مترجم: محمدصادق بيگلري

ناشر: گروه انتشاراتي بين المللي الهدي 

نوبت چاپ: اول، 1395 هـ.ش

خلاصه: كتاب حاضر به ديپلماسي عمومي اي مي پردازد كه توسط ديپلمات هاي آمريكايي در سفارتخانه هاي ايالات متحده در سراسر جهان اجرا مي شود. در اين كتاب، تكنيك ها و روش هايي ارائه شده كه ديپلمات ها براي گفتگو با مردم فرهنگ هاي مختلف به كار مي برند. در واقع، كتاب، خواننده را به سفارتخانه هاي آمريكا مي برد تا نشان دهد كارشناسان و متخصصان ديپلماسي عمومي با سفيران و ديگر مقامات رسمي آمريكا به مثابه گروهي كه نماينده ايالات متحده اند چگونه همكاري مي كنند.

اين كتاب بر مبناي تحقيقات ميداني دست اول از نمونه هاي واقعي اقدامات ديپلماسي عمومي آمريكاست كه در طول قرن بيست و يكم انجام شده اند. اكثر اين تحقيقات هيچگاه پيش از اين منتشر نشده اند. همچنين علاوه بر تجربيات كارشناسان ديپلماسي عمومي، تجربيات شخصي نويسنده در طول سي و يك سال فعاليت در دولت ايالات متحده شامل فعاليت در دولت ايالات متحده شامل فعاليت در دو سفارتخانه و همچنين چندين سفر و مأموريت، انعكاس يافته است.

براي دريافت فايل كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.