آثار منتشره
مجموعه مقالات«افراط گرايي در جهان عرب»

قیمت : 0  ریال

مترجمان: سيدمحمدمهدي حسيني فائق و محمدتقي زاده مطلق

ناشر: گروه انتشاراتي بين المللي الهدي

نوبت چاپ: اول، 1395 هـ.ش

جهان كنوني به ويژه منطقه غرب آسيا با پديده جدي و ويرانگر افراط گرايي و فرقه گرايي بي حد و مرز و ديوانه وار مواجه است.

اين جريان هاي افراطي كه از سوي غربي ها با عناوين مختلفي همچون جريان هاي تكفيري، تروريست هاي اسلامي، بنيادگرايان اسلامي و فاشيسم مذهبي نامگذاري مي شوند، چهره اي غيرمنطقي، افراطي و خشن از اسلام تصوير مي كنند.

مجموعه مقالات حاضر،حاصل تلاش كارشناسان مركز مطالعات فرهنگي بين المللي در گردآوري مجموعه مقالات برتر نويسندگان و پژوهشگران اين حوزه پيرامون ابعاد مختلف خشونت، افراط گرايي و گروه هاي تكفيري است.

در اين كتاب، افراط گرايي در انواع مختلف آن از تكفير ساير اديان و مذاهب گرفته تا برده كشي جنسي زنان توسط گروه داعش و سربريدن افراد و پيروان ساير اديان و حتي مسلمانان، به نحوي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است كه نشان مي دهد اين معضل بايد فراتر از ديالوگ هاي سياسي مقامات كشورها، جامعه مدني و چهره هاي آكادميك و عالمان ديني ديده شود.

براي دريافت كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.