آثار منتشره
مجموعه مقالات«اقتدار معنوي، تحولات جهاني و رويكردهاي نوين فرهنگي»

قیمت : 0  ریال

مجموعه مقالات «اقتدار معنوي، تحولات جهاني و رويكردهاي نوين فرهنگي»

نويسنده : 

سال نشر: 1396

خلاصه: 

جمهوري اسلامي ايران با ويژگي هاي ژئوپلتيك، خاستگاه انقلاب و فرهنگي است كه بيش از هر كشوري در جهان، آن را با حساسيت ها، چالش ها و تحولات منطقه اي و بين المللي مواجه ساخته است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، به عنوان متولي و كارگزار ديپلماسي فرهنگي كشور و پاسداري اقتدار معنوي نظام، مسئوليت شناخت و مديريت چالش هاي فرهنگي بين المللي فراروي نظام را برعهده دارد. در نتيجه، رصد دقيق تغييرات و تحولات و چالش هاي جديد و ارائه تحليل هاي صحيح در تدين سياست ها و برنامه ريزي هاي مناسب و به هنگام در اولويت و دستور كار اين سازمان قرار دارد.

مجموعه پيش رو، شامل مقالاتي جمعي از فرهيختگان علمي و دانشگاهي كشور است كه به منظور بررسي مؤلفه هاي اقتدار معنوي نظام جمهوري اسلامي ايران، تحليل آخرين تحولات و رخدادهاي فرهنگي و ارائه سياست ها و تدوين رويكردهاي جديد فرهنگي متناسب با شرايط متغير بين الملل تهيه و تدوين شده است كه اميد است مورد استفاده علاقه مندان و پژوهشگران عرصه ديپلماسي فرهنگي قرار گيرد.

براي دريافت فايل كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.