آثار منتشره
گفت و گوي فرهنگي ايران و شبه قاره / نشست هند

قیمت : 0  ریال

گفت و گوي فرهنگي ايران و شبه قاره/نشست هند 

سال انتشار: 1396

خلاصه: در راستاي افزايش قابليت تعاملات فرهنگي بين المللي از طريق فعال كردن ظرفيت هاي علمي، دانشگاهي و ارتباط بين نخبگان و گروه هاي مرجع ايراني و غيرايراني؛ با عنايت به ظرفيت ها و قابليت هاي موجود در همسويي ايران و ديگر تمدن هاي آسيايي و با توجه به مشتركات تمدني و فرهنگي، تاريخي و اشتراكات ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك و ضرورت ها و سودمندي هاي مربوط به بهره گيري از اين ظرفيت ها براي كاهش چالش هاي موجود در مسير مناسبات فيما بين؛ سمينار دو روزه «گفت و گوي فرهنگي ايران و شبه قاره» با عنوان «اشتراكات فرهنگي بين ايران و شبه قاره هند، فروپاشي فرهنگ بومي در عصر جهاني شدن» به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مشاركت شوراي روابط فرهنگي هند در 29 دي ماه 1395 در محل مركز بين المللي هند واقع در دهلي نو، برگزار گرديد.

در اين نشست سخنرانان به موضوعاتي از جمله لزوم گفتمان و تبادل فرهنگي در عصر حاضر، گسترش روابط فرهنگي، درك متقابل به به اشتراك گذاشتن نظريات و تبادل نظر در خصوص نقش فرهنگ در حفاظت از ميراث سنتي و هويت آن در عصر جهاني شدن پرداختند كه ماحصل آن در مجموعه حاضر گردآوري شده و اميد است مورد استفاده علاقه مندان  و پژوهشگران قرار گيرد.

براي دريافت كامل فايل كتاب اينجا را كليك نماييد.