آثار منتشره
سرزمين و مردم سيرالئون

قیمت : 0  ریال

سرزمين و مردم سيرالئون
نويسنده: محمد رضا شكيبا
سال نشر 1387
انتشارات بين المللي الهدي
در اين كتاب به وضعيت جغرافيايي سيرالئون، تاريخچه آن، تاريخچه قبايل سيرالئون، اقليت كريول و اهميت آن قبيله در سيرالئون، و مسائلي از قبيل وضعيت اقتصادي سيرالئون، آموزش و پرورش در سيرالئون، دين و اهميت آن در سيرالئون و اسلام در سيرالئون پرداخته شده است.