آثار منتشره
آفريقا در آيينه فرهنگ

قیمت : 0  ریال

آفريقا در آيينه فرهنگ (مجموعه مقالات)
سال نشر: 1388
انتشارات بين المللي الهدي
در اين مجموعه مقالات كه به صورت كتاب چاپ شده است، تلاش گرديده است قاره افريقا به ويژه در رابطه با پيشينه عميق فرهنگي و تمدني مورد بحث و بررسي قرار گيرد، و اطلاعاتي در اين رابطه به خوانندگان محترم ارائه داده شود. در اين كتاب به موضوعاتي همچون اسلام و اسلام خواهي در شمال افريقا، بررسي تاثير فن آوري ارتباطي بر زندگي زنان آفريقايي ، بررسي جايگاه اسلام ومسلمانان در زيمباوه و كنيا و موضوعات مشابه اشاره شده است.