آثار منتشره
اوگاندا ،مرواريد آفريقا

قیمت : 0  ریال

اوگاندا ، مرواريد آفريقا
مجموعه حاضر  دربرگيرنده چندين مقاله و گزارش  درباره وضعيت فرهنگي كشور اوگاندا به عنوان يكي از كشورهاي مهم حوزه آفريقاست كه شامل آسيب شناسي اختلافات مسلمانان اوگاند، اوگاندا مرواريد آفريقا، سياست هاي فرهنگ ملي اوگاند، ليست مراكز آموزشي اوگاندا، اوگاندا دارنده جوان ترين جمعيت دنيا، فعاليت هاي بهائيت در اوگاندا، فرهنگ مطالعه در اوگاندا: چالش ها و پيشرفت ها و گزارش توجيهي اوگاندا مي باشد. اين گزارش‌ها از سوي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اوگاندا تهيه شده است و مركز مطالعات فرهنگي بين‌المللي، آن را منتشر نموده است.

 

براي دريافت متن كامل مقاله اينجا را كليك نماييد