اخبار > معرفي آخرين كتب منتشره در حوزه عربي


  چاپ        ارسال به دوست

معرفي آخرين كتب منتشره در حوزه عربي

نام کتاب:تشکیل دولت بعثی فراگیر در سوریه

 نویسنده: پروفسور ریموند هینبوش و ترجمه دکتر حازم نهار                                    

ناشر: انتشارات ریاض الریس

بیروت، 2014م.

انتشارات«ریاض الریس» کتابی با عنوان« تشکیل دولت بعثی فراگیر در سوریه» اثر استاد دانشگاه اسکاتلند پروفسور«ریموند هینبوش» و ترجمه دکتر«حازم نهار» را در 510 صفحه در بیروت منتشر کرده است. این کتاب یکی از مهمترین کتابهای مرجع در تاریخ اجتماعی و طبقاتی به قدرت رسیدن  حزب بعث در سوریه به شمار می رود.در این کتاب تحلیلی عمیق و دقیق درباره قدرت حزب بعث در به قدرت رساندن خانواده اسد در سوریه و باقی ماندن آنها در قدرت به مدت چهل سال ارائه شده، ونویسنده با ارائه برخی مطالب برای درک بهترعوامل تداوم حکومت حافظ اسد و موفقیت این خانواده در موروثی نمودن قدرت و انتقال آن به فرزند خود بشار مطالبی بیان نموده است،و نیز نگاهی به روشها و اصول اجتماعی بافت روستائی اقشار نظامی که قدرت را از سال 1963م در این کشور بدست گرفتند انداخته است.نویسنده همچنین به اصول اجتماعی انقلاب سوریه که مدعی است از اقشار مختلف اجتماعی سوریه برخاسته پرداخته و می گوید که حزب بعث سوریه مدعی است که از اقشار مختلف این کشور حمایت می کند.همچنین درباره بشار اسد و قدرت نظامی فرقه گرایانه وی و ابعاد مختلف مردمی، دینی، اجتماعی و سیاسی انقلاب سوریه مطالبی بیان شده است.  کتاب در ده فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است: فصل نخست: نظریه سیاسی و اوضاع حزب بعث سوریه،فصل دوم: زمین خواران و کشاورزان سنتی در سوریه،فصل سوم: بحران رژیم سننتی سوریه و تغییر اجتماعی و نزاع اجتماعی،فصل چهارم:نزاع بر سر قدرت و ابزارهای نظام برای به رخ کشیدن قدرت خود به مردم که عبارتند از ارتش و حزب بعث،فصل پنجم:تشکیل نظام حکومتی بعث و به قدرت رسیدن این حزب؛فصل ششم:ارکان قدرت در دولت سوریه که شامل ارتش،حزب وبروکراسی اداری است؛فصل هفتم:ارتباط دادن دولت با جامعه و متحد کردن کشاورزان؛ فصل هشتم:دولت و روستا وسیاست های روستائی دولت با توجه به چالش های اجتماعی؛ فصل نهم:اسلام سیاسی و نزاع فرقه گرایانه و مخالفان غیر نظامی در سایه وجود حزب بعث،فصل دهم: ملی گرائی استبدادی و تشکیل دولت در سایه حزب بعث.                  

 

نام کتاب: جنبش های اعتراض آمیز کشورهای عربی

نویسنده: ده نفر از نویسندگان عرب

تنظیم:عمرو الشوبکی

ناشر: مرکز مطالعات«الوحدة العربیة»

بیروت-2014م

مرکز مطالعات«الوحدة العربیة» اخیراً کتابی با عنوان« جنبش های اعتراض آمیز کشورهای عربی» اثر ده نفر از نویسندگان عرب و تنظیم «عمرو الشوبکی» را در 413 صفحه در بیروت منتشر کرده است.انقلاب های برخی کشورهای عربی در سالهای اخیر ناشی از یک شرایط آنی و لحظه ای نبوده بلکه نتیجه فشارهایی است که در دهه های اخیر بر این جوامع آمده و جنبش های اعتراض آمیزی که به دلیل نابسامانی اوضاع اقتصادی،اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشورهای عربی در سایه حاکمیت های مستبدانه بوجود آمده است.فصل های نه گانه این کتاب به عوامل تاریخی و شرایط درونی،داخلی  و خارجی این جنبش های اعتراض آمیز منتهی به انقلاب های عربی پرداخته است،این جنبش ها در طی دهه های گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و عوامل پس پرده و انگیزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز عوامل مذهبی و یا  گروهی آنها همچنین ساختار،ابزار کار و پیشرفت فکری و سیاسی آنها در بُعد زمانی و اهداف اصلی این گونه جنبش ها مورد مطالعه قرار گرفته است.همچنین تلاش شده تا به نوعی این گونه حرکت های اعتراض آمیز مورد ارزیابی قرار گیرد و افقی از آینده این جوامع ترسیم شده و گروههایی که در این امر نقش داشته اند معرفی شده اند.کتاب به بررسی نمونه ای جنبش های اعتراض آمیزکشورهای الجزائر،سوریه، اردن، مصر، مراکش،لبنان و بحرین در فصل های جداگانه پرداخته است.فصل نخست کتاب نگاهی عمومی به جنبش های اجتماعی و تجربیات آنها انداخته است،فصل دوم به ریشه های تاریخی این گونه جنبش های اجتماعی در کشورهای عربی پرداخته و در فصل سوم نگاهی به جنبش های اعتراض آمیز در کشور مراکش اختصاص دارد و فصل چهارم به جنبش های اعتراض آمیز لبنان و فصل پنجم نگاهی به اعتراض های مصر و تحولات آن اختصاص یافته فصل ششم به جنبش اعتراض آمیز بحرین و جامعه سیاسی این کشور توجه نموده و در فصل هفتم جنبش های اعتراض آمیز الجزائر و حقایق و افق های آن مورد بررسی قرار گرفته و فصل هشتم جنبش های اجتماعی سوریه در دهه اخیر بررسی و در نهایت در فصل نهم جنبش های اعتراض آمیز در کشورهای عربی بطور عمومی مورد مطالعه قرار گرفته و به نمونه هایی نظیر کشور اردن اشاره شده است.

 

نام کتاب: ادبیات قدرت و ادبیات متضاد

نویسنده: دکتر عبدالواسع الحمیری

ناشر: دار العربی

بیروت،2014م

انتشارات العربی کتابی با عنوان« ادبیات قدرت و ادبیات متضاد» نوشته دکتر«عبدالواسع الحمیری» را در 344 صفحه در بیروت منتشر کرده است.

این کتاب در حقیقت بحثی است پیرامون متون ادبیات قدرت و ادبیات متضاد است که در متون شعری است که از طریق رسانه های مختلف در کشور یمن بین سال های 1938 تا 1962 م منتشر می شده است.

از آنجا که این گونه ادبیات نقش مهمی در جنبش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در کشور یمن داشته لذا نویسنده کتاب بر آن شد تا این نوع ادبیات را در بوته نقد و بررسی قرار دهد و تاریخچه این گونه ادبیات گفتاری و اهمیت آن را در به جریان انداختن جنبش های مردمی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. و از سوی دیگر محققان و کارشناسان با جمع آوری این گونه متون سعی می کنند تا از آنها به عنوان منابعی اجتماعی و سیاسی برای بررسی ریشه های اختلافات و عوامل ایجاد جنبش های مختلفی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در جوامع عربی و به عنوان نمونه کشور یمن بهره ببرند.

کتاب در دو بخش کلی و هر بخش در چند فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است:

بخش نخست: پیرامون دنیای ادبیات گفتاری بوده که شامل سه فصل می باشد، فصل نخست درباره سیطره نمادهای قدرت بر ساختار ادبیات گفتاری سخن می گوید وفصل دوم جایگاه مدح و ستایش در ارکان خطابه ها را مورد بررسی قرار داده است، فصل سوم جایگاه عموم مردم در ارکان خطابه های اجتماعی وسیاسی را شرح می دهد ؛ بخش دوم شامل دو فصل ذیل می باشد، فصل نخست درباره انواع تصاویری که سخنرانان مسائل سیاسی و اجتماعی برای بیان مفاهیم خود از آن استفاده می کنند و فصل دوم درباره نوع ادبیات و آهنگ متن سخنرانی ها سیاسی در به حرکت انداختن مخاطبین و ایجاد انگیزه در آنان بحث می‌کند.                                                                  

 

نام کتاب: شیطان امیر جهان

نویسنده:ویلیام گی کار

ترجمه: عماد ابراهیم

ناشر:انتشارات الأهلیة

عمان، اردن- 2014

انتشارات «الأهلیة» به تازگی کتابی با عنوان«شیطان امیر جهان»اثر نویسنده ای از کشور پرو«ویلیام گی کار» وترجمه عماد ابراهیم را در311 صفحه در امّان پایتخت اردن منتشر نموده است.این کتاب بر گرفته از برخی متون اناجیل و دیدگاههای مسیحیان درباره ابلیس بوده وبا نگاهی منفی و از زاویه ابلیس به مسائل جهان نظر افکنده و برای خود استدلال هایی را آورده و بر این باور است که پیروان شیطان همه دنیا را تسخیر کرده اند. کتاب در سیزده فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است:

فصل نخست:عنوان آن شیطان، جهان و شهوات بوده،و فصل دوم با عنوان چگونه جنبش های انقلابی جهان به زمین منتقل شد؟ اختصاص دارد که مقصود رانده شدن حضرت آدم از بهشت بدلیل شنیدن وسوسه های شیطان می باشد،فصل سوم به مذهب ابلیس که همان مخالفت با خداوند متعال و تأسیس جریان مخالف با خداوند است، اشاره می کند،فصل چهارم به آموزه های مذهب ابلیس و اصول آن اشاره می کند،فصل پنجم به تاریخچه مذهب شیطانیة قبل از ظهور مسیح و پس از آن پرداخته و در فصل ششم  به گروههای سری و مخفی و جنبش های مخرب اشاره دارد و در فصل هفتم به معرفی مافیا و فراماسونرها به عنوان ابزارهای شیطان می پردازد و در فصل هشتم به مشترکات انسان های شیطان پرست و طرفدار شیطان اشاره نموده و می گوید که اکثر کسانی که پیرو شیطان هستند در مناصب عالی به کار گماشته می شوند،فصل نهم نحوه سیطره بر رسانه های جهانی توسط پیروان شیطان اشاره میکند؛فصل دهم درباره چگونگی تنظیم توطئه های شیطانی بحث می کند،و درفصل یازدهم  به پروتکل های منعقد شده میان پیروان شیطان اشاره می نماید و در فصل دوازدهم به بیان نحوه پیشرفت و رشد توطئه ها در آمریکا می پردارد،فصل سیزده به مطالب کلی کتاب باز می گردد و مواردی را درباره چگونگی اندیشیدن و بازگشت به زندگی درست و دور از شیطان اختصاص داده است.

                                                                                                 

نام کتاب: کیمیای بهار تونسی و عربی

نویسنده:دکتر محمد علی الکبسی 

ناشر: المرکز العربی للأبخاث

و دراسة السیاسات

بیروت-2014م

«المرکز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات» به تازگی کتابی با عنوان« کیمیای بهار تونسی و عربی» اثر استاد دانشگاه تونس و مدیر تحریر مجله مدارات دکتر«محمد علی الکبسی»را در 247 صفحه در بیروت منتشر کرده است.

این کتاب در حقیقت پاسخی است به برخی دیدگاهها در خصوص انقلاب تونس و مصر که معتقدند در این دو کشور در حقیقت انقلابی رخ نداده بلکه یک عملیات حساب شده و از پیش تعیین شده برای انتقال قدرت انجام شده است.در حقیقت این دیدگاه از سوی خانم«ریوا بهالا» مدیر بخش تحقیقاتمؤسسه اطلاعاتی امنیتی استراتفورد آمریکا مطرح شده است. نویسنده بر این باور است که حوادثی که در تونس رخ داد تنها یک نا آرامی و تجمع های اعتراض آمیز زود گذر نبوده بلکه مقدمه ای برای ورود به یک دوران جدید و پر از حوادث، اندیشه ها و تغییرات نویناست.  لذا با تکیه بر این دیدگاه نویسنده می گوید حال که انقلاب تونس توانست رؤسای کشور و دولت و نیز مخالفان آن را تغییر دهد اما پس از حوادث تونس و مصر نتوانسته که در حوزه مفاهیم و نظریات در باب  مشروعیت و استمرار و تداوم این انقلاب ها تغییری ایجاد کند،  وی همچنین می گوید تونس امروز در حقیقت هدیه ای به اروپا، آسیا و آمریکا بوده که ممکن است انقلاب آن افقی تازه مخالف با آنچه تاکنون جهان به خود دیده ارائه نماید. کتاب با یک مقدمه و خاتمه و نیز در چهار فصل به شرح ذیل تنظیم شده است:

فصل نخست به طرح موضوع انقلاب و نگاهی که سه کشورآمریکا، روسیه و فرانسه به انقلاب دارند و تفسیری که از انقلاب ها می کنند پرداخته است،فصل دوم با عنوان از بهاری برهنه تا بهار ملتها به تفسیری که فرانسوی ها، انگلیسی ها و ایتالیائی ها از انقلابهای گذشته خود داشته اند اشاره می کند،فصل سوم با عنوان جمهوری دوم به شرح و توضیح انقلاب تونس و اصول و عوامل آن می پردازد،و فصل چهارم با عنوان گفتگوی انقلاب ها به مقایسه انقلاب های مختلف عربی در کشورهای، تونس، مصر،یمن،لیبی، سوریه اختصاص داشته و نمونه هایی از هماهنگی میان دولت ها با خواست مردم بنا بر ادعای نویسنده ارائه می‌نماید که این نمونه ها عبارتند از کشورهای عربستان،عمان،بحرین،اردن،امارات،مراکش،موریتانی و کویت می باشد.

                                                                                

 

نام کتاب: مفهوم دولت اسلامی

نویسنده: دکتر امحمد جبرون 

ناشر: المرکز العربی

للأبحاث و دراسة السیاسات

 بیروت-2014م

«المرکز العربی للأبحاث و دراسة السیاسات» کتابی با عنوان«مفهوم دولت اسلامی، بحران مؤسسه ها و حتمی بودن نوگرائی» اثر نویسنده مراکشی دکتر«امحمد جبرون» را در 392 صفحه در بیروت منتشر کرده است. 

بحث اسلامی کردن دولت از مباحث مهمی است که جایگاه ویژه ای در اندیشه سیاسی اسلامی دارد و اندیشمندان و کارشنانسان و محققان بطور مفصل جزئیات این موضوع را به همراه موارد مشترک و اختلافی با دولتهای نوین امروزی مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند؛این کتاب در حقیقت به بحث وبررسی عمومی این موارد پرداخته و در نهایت اصولی را در این میان استخراج نموده تا بتوان قواعدی را برای تطبیق دولت های اسلامی با سیاست های روز مانند موضوع های عدالت، بیعت وعُرف اجتماعی معرفی نماید و جایگزین مناسبی را بنابر ادعای نویسنده به جای دولت هایمتعصب اسلامی که تاریخ مصرف آنها پایانیافته و نیز دولت هائی که توسط استعمار تأسیس شده اند ارائه نماید،نویسنده بر این باور است که دولت اسلامی نه دولت خلافت است و نه دولت قدرت و نه دولت شریعت بلکه دولتی است به روز که متناسب با شرایط امت و زمان پیش می رود.

کتاب در یک مقدمه و خاتمه و چهار فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است:

مقدمه کتاب پیرامون اشکالاتی در موضوع  دولت در اندیشه سیاسی اسلام معاصربحث می کند و درفصل نخست اسلام و اصول حکومت مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم دولت خلفای راشدین و سست شدن اصول اسلامی در ادامه خلافت دولت های بعدی  00 مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل سوم دولت متعصب اسلامی و اسلام سیاسی تاریخی مطرح شده است و در فصل چهارم مبحث دولت اسلامی از نگاه بحران مؤسسات دولت اسلامی و ناگزیر بودن در به روز کردن آنها مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته شده است و در خاتمه مفهوم دولت اسلامی ارائه شده است.

 

 نام کتاب: هنر نیرنگ های سیاسی در آزادی، دموکراسی و حاکمیت بر کشور و هموطن

 نویسنده: هشام طالب

ناشر: دار النهضة العربیة

بیروت-2015 م

انتشارات«دارالنهضة العربیة» به تازگی کتابی با عنوان«هنر نیرنگ های سیاسی  درآزادی، دموکراسی و حاکمیت بر کشور و هموطن » اثر نویسنده لبنانی«هشام طالب» را در306 صفحه در بیروت منتشر کرده است. این کتاب به روش نوینی تنظیم شده و مجموعه ای از داستان های کوتاه، کلمات عبرت آمیز، ضرب المثل ها،اشعار کوتاه،طنز،کاریکاتور و تصاویرمتنوع متناسب با موضوع و ذکر برخی وقایع تاریخی و نیزیاد آوری حوادث واقعی از تمام نقاط  مختلف جهان از گذشته تا حال که باعث درک بیشتر از مفهوم نیزنگ های سیاسی می گردد در آن گنجانده شده به نحوی که خواننده را خسته نکرده و او را به خواندن ادامه مطالب تشویق می کند، و در نهایت این مطلب را اثبات می نماید که مفاهیمی نظیر آزادی، دموکراسی و حقوق شهروندی تنها روشی برای سوء استفاده سیاستمداران از مردم جهت حاکم شدن بر آنها و به غارت بردن ثروت های ملی بوده است.  عناوین اصلی کتاب به شرح ذیل می باشند:  بیداری ملی در موضوع اندیشه سیاسی،گیاه آزادی،اندیشه هایی درباب نیرنگ های سیاسی، دموکراسی ...اما،گمراه نمودن دگماتیک،دیکتاتوری در حکم دموکراسی،اخلاق سیاسی،فن مخالفت،آزادی،آزادی اندیشه و رأی،حقوق بشر،آزادی پرستش،دولت،حاکمیت،سیطره، هموطن مساوی است با حکومت،قرارداد اجتماعی، استقلال،استبداد،نظام فاشیستی،آزادییا ملت ها،احزاب سیاسی،برده کردن دیگران،آموزشهای مخفیانه به سفیران کشورها، حقیقت و استحقاق،اخلاق امت،هنرهای دموکراسی، انواع دموکراسی در جهان،استعمار دموکراتیک و کشورهای قدرتمند،فقدان بیداری ملتها،عقب گرد و تغییر،سلطه گری دینی،تحریم های بین المللی،سازمان ملل در حقیقت سازمان حق وتوست،انواع حکومت ها،قواعد عدالت و دموکراسی،جنگ،جنگ های تاریخ،انواع جنگ ها،روابط  مخفیانه،تروریسم و جرم سیاسی،بازداشت سیاسی، تروریسم،وطن،روح ملی گری،رهبر،حاکم،حاشیه دولت ها؛دیدگاه دیگر؛به واسطه جوانان و نوآوری، ملت ها احیا شده و آزادی را حس خواهند کرد؛پتانسیل جوانان؛مدیر مستبد؛پیروزمند قوی.

 

نام کتاب: مدیریت نزاع ها

و حل و فصل اختلافات

نویسنده: سامی ابراهیم الخزندار

ناشر: مرکز مطالعات الجزیرة

دوحه، قطر-2014م

ادارة الصراعات وفض المنازعات

مدیریت نزاع ها و حل و فصل اختلافات

 

مرکز مطالعات«الجزیرة» کتابی با عنوان« مدیریت نزاع ها و حل و فصل اختلافات» اثر استاد دانشگاه های اردن«سامی ابراهیم الخزندار» را در295 صفحه در بیروت منتشر کرده است. با پایانیافتن جنگ سرد مسئله مدیریت نزاع ها و نیز تسویه حساب ها بر سر اختلافات و توافقنامه های صلح، بیشتر مورد توجه قرار گرفت،به ویژه اختلافات موجود بر سر مسائل اساسی در جهان مورد توجه خاص قرار گرفت، در دهه نود تلاش های بسیاری انجام شد تا برای مشکلات عمومی جهان راه حلییافت شود، و در پی آن کنفرانس های بین المللی متعددی با هدف حل مشکلاتی مانند محیط زیست، مسکن، زنان، نژاد پرستی، آموزش و پرورش و توسعه پایدار و دیگر موارد برگزار گردید.لذا این امر نیازمند اندیشه بیشتر و تحلیل در خصوص اختلافات و منازعات بوده چرا که توافقنامه های صلح تنها یکی از گامهای مؤثر در این حوادث به شمار می روند،و نیازمند آن است تا در نهایت تغییری در روابط میان کشورها و نوع همکاری آنها با یکدیگر ایجاد شود. این کتاب تحولات جدید منطقه ای در خصوص نزاع ها و اختلافات و حل و فصل آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و چشم اندازی علمی به این گونه تسویه حساب ها می اندازد و راه کارهائی عملی برای جلوگیری از این نوع نزاع ها و منع گسترش خشونت های ریشه دارمنطقه ای ارائه می دهد.   کتاب در چهار فصل با عناوین اصلی ذیل تنظیم شده است:

فصل نخست به ریشه تحولات در موضوع نزاع ها و صلح میان کشورها پرداخته و ضمن شرح مفاهیم آن به بررسی آنها می‌پردازد؛فصل دوم با عنوان چهار چوب مفهومی نزاعات و صلح کشورها و حل و فصل اختلافات به شرح و توضیح عوامل نزاع در جوامع بشری و ضرورت وجود آن می پردازد؛فصل سوم عوامل و انواع نزاع های داخلی و بین المللی را شرح داده و مورد بررسی قرار می دهد؛فصل چهارم به تسویه حساب ها و ایجاد مصونیت در برابر نزاع های داخلی و بین المللی اختصاص یافته است.قابل ذکر است که مطالب کتاب همراه با ارائه نمودارهای علمی مختلف در باب موضوعات مطرح شده می باشد.

 

ربيع زائف

بهاری تقلبی نقدی بر انقلاب های عربی سال 2011م

انتشارات«مرکز التقدم الأردني للتنمیة و الثقافة» کتابی با عنوان «بهاری تقلبی نقدی بر انقلاب های عربی سال 2011م» اثرنویسنده اردنی«ناهض حتّر» را در 312 صفحه در امّان پایتخت اردن منتشر کرده است. این کتاب مجموعه مقالاتی است که نویسنده در روزنامه الاخبار لبنان منتشر نموده و سپس آنها را تدوین کرده است، در مجموع نویسنده تلاش نموده تا در این مجموعه مقالات نقدی بر آنچه که به دروغ بهارعربی نامیده شده داشته باشد تا به دیگران اثبات کند که این انقلاب ها نه تنها در سطح آزادی ملی و توسعه دموکراسی کمکی به ملت ها نکردند بلکه تلاش شد تا مقاومت ضد صهیونیستی نیز در آنها به فراموشی سپرده شود.چرا که انقلاب های عربی به سرعت از آزادی ملت ها به سیطره اسلام سیاسی گرایش پیدا کرده و سپس بلافاصله سیطره سلفی های تروریست را نیز به ویژه در سوریه در پی داشته است،نویسنده سعی نموده تا طرح به جریان انداختن دوباره جنبش های ملی و اجتماعی را مطرح نماید و پس از آن به  شرح و توضیح مفاهیمی از توسعه، دموکراسی واقعی و نیز فرهنگ شرق و مقاومت بپردازد؛ و در پایان کتاب بخشی را اختصاص به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور اردن داده است. 

عناوین کلی کتاب به شرح ذیل می باشند:  از بهار آمریکائی تا نظام قطبی جدید جهانی،لیبرال های چپگرای خلیجی،چپگراهای عرب و چالش های انتقال از حاشیه به متن؛دموکراسی متضاد و مشروعیت مقاومت مردمی،بحث و گفتگو با سعد الله مزرعانی؛چپگراها و حزب کارگر نوین؛جنگ های خلیج و هلال سبز حاصلخیز؛سوریه تنها دولت عربی مقاوم؛سید حسن نصرالله و جریان لائیک ملی؛لیبرال ها و اسلامگراها و جدال این دو بایکدیگر؛بهار حقیقی؛نشستی با هم پیمان ایران در خصوص بیداری اسلامی؛اخوان المسلمین و حماس؛امپریالیسم و جنگ های پس از دوران نوگرائی؛از رفتار دوگانه مخالفان سوریه تا جنبش ملی سوریه؛عملیات هواپیمای بدون سرنشین ایوب در نگاه سیاسی بین الملل؛نگاهی نو به پیمانی قدیمی؛برخی از مسائل آزادی ملی در اردن؛پیمان اسرائیلی اردنی منطقه وادی عربه دیگر مرد و مقاومت جایگزین آن شده است؛هویت ملی اردن؛اردن افقی برای ساختن سوریه ای واقعی؛دولت جدیدیا انفجار عمومی مردم؛بهار اخوان المسلمین در پائیز اردنی؛پایان دوران اقتصاد متکی بر کمک های خارجی در کشورهای عربی.

  

نام کتاب: گزارش استراتژیک فلسطین در سال های20120 - 2013م

نویسنده: سیزده تن از کارشناسان عرب

 جمع آوری دکتر محسن محمد صالح

ناشر: مرکز الزیتونة للدراسات و الإستشاراتبیروت،2014م

مرکز«الزیتونة للدراسات و الإستشارات» کتابی با عنوان« گزارش استراتژیک فلسطین در سال های 2012-2013» نگارش سیزده تن از کارشناسان عرب و جمع آوری دکتر«محسن محمد صالح» را در 360 صفحه در بیروت منتشر کرده است. این گزارش در حقیقت تحولات مسئله فلسطین را در تمام ابعاد آن بصورت علمی و موضوعی بطورکامل شرح داده و آخرین اطلاعات و آمار دقیق را تا پایان سال 2013م در این خصوص ارائه می نماید. همچنین به تحلیل و بررسی این اطلاعات و رویکرد آینده آن نیز پرداخته شده است. در نگارش این کتاب سیزده تن از کارشناسان، اساتید و متخصصان  مشارکت داشته اند، و مسائل و مشکلات داخلی فلسطین و مشکلات مشترک میان فلسطین و اسرائیل و نزاع میان دو طرف را مطرح نموده و نیز به  وضعیت داخلی اسرائیل و تجاوز آنها به فلسطینیان و مقاومت  در برابر آنها و به روند تسویه حساب غیر نظامی میان دو طرف اشاره ای شده است،همچنین مواضع کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای جهان را در این خصوص بیان نموده و اوضاع  اقتصادی و آموزشی فلسطینیان و نیز وضعیت مسکن را در آنجا مورد مطالعه و بررسی قرار داده و نگاهی ویژه به بیت المقدس و دیگر اماکن مقدس اشغال شده این کشور انداخته و به مشکلاتی که ساکنان این اماکن از آن رنج می برند پرداخته است.    این کتاب به عنوان یک مرجع مهم و اصلی در مطالعه مسائل فلسطین به شمار می رود، و در هفت فصل با عنواین کلی ذیل تنظیم شده است: فصل نخست درباره وضعیت داخلی فلسطین در دوبخش کرانه غربی و نوار غزه سخن می گوید و در فصل دوم به مواضع داخلی اسرائیل از نظر سیاسی،اقتصادی، نظامی و نیز اجتماعی در قبال فلسطینی های ساکن در مناطق اشغال شده اشاره می نماید،فصل سوم به مسئله فلسطین و واکنش جهان عرب به این مسئله و به ویژه کشورهای مصر،اردن، سوریه، لبنان،عربستان و کشوهای خلیج و دیگر کشورهای عربی پرداخته و در فصل چهارم مواضع کشورهای اسلامی مانند ترکیه،ایران،مالزی و پاکستان را در قبال مسئله فلسطین بررسی می نماید،فصل پنجم به بررسی مواضع دیگر کشورهای جهان از امریکا گرفته تا اروپا و شرق آسیا نسبت به مسئله فلسطین می پردازد و فصل ششم اختصاص به موضوع زمین و مقدسات اسلامی و مسیحی در این کشور دارد، فصل هفتم نیز به شاخص های اقتصادی و آموزشی و نیز مسکن فلسطینی ها اختصاص یافته و آنها را مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار داده است. کتاب شامل تصاویر رنگی و آمارهای تصویری مختلف و برخی نقشه های مختلف جغرافیائی است که کمک مهمی در درک بیشتر برخی از اطلاعات ارائه شده می نماید.

 


١٢:٢٣ - دوشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٤    /    شماره : ٦٣٠١٨٩    /    تعداد نمایش : ١٣٦٦


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج