اخبار > تازه هاي نشر عربي


  چاپ        ارسال به دوست

تازه هاي نشر عربي

نام کتاب: اسلام در استراتژی آمریکا

نویسنده: دکتر اسماعیل الشطی

ناشر: انتشارات آفاق

کویت،2014م      

انتشارات آفاق کتابی با عنوان«اسلام در استراتژی آمریکا» نگارش پژوهشگر کویتی دکتر اسماعیل الشطی را در 184 صفحه در کویت منتشر کرده است.این کتاب در هفت بخش تنظیم شده که در بخش نخست مطالبی درباره نبود استراتژی کلی از سوی  آمریکا پس از پایان جنگ سرد با شوروی و شکست کمونیست ها ارائه می نماید ودرباره جستجو براییافتن دشمنی جدید بحث می کند و در بخش دوم درباره تغییر لحن سیاسی و رسانه ای آمریکا پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001م و یافتن دشمنی جدید به نام تروریسم اسلامی در نظام نوین جهانی و نقد این نگاه بحث می کند و در بخش سوم به معرفی سه استراتژی آمریکا که در پایان سال 2002 و اوائل سال 2003 م ترسیم شده می پردازد که در آن استراتژی جدید آمریکا در قبال اسلام ارائه شده است، در بخش چهارم به استراتژی دیگر آمریکایعنی نفت و انرژی که مالکیت 75 درصد این منابع در اختیار کشورهای اسلامی است پرداخته و سناریوهائی که آمریکا در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس ترسیم نموده را مورد بررسی و نقد قرار می دهد، و در بخش پنجم به نگاه اندیشمندان غربی درباره مسلمانان می پردازد که آنها مسلمانان را به دو بخش معتدل که قابل همکاری و انضمام به جامعه جهانی هستند و دیگری تندرو و افراطی که در حوزه تروریسم جهانی قرار می گیرند تقسیم نموده اند و مطالعه ای درباره این تقسیم بندی ارائه می نمایدو در بخش ششم دموکراسی را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد و زمینه ساز حاکمیت افراد صالح معرفی می کند و آن را مورد بررسی قرار می دهد وبه بخش هفتم به موضوع عقب ماندگی سیاسی کشورهای عربی و ابعاد آن از نگاه تمدن و پیشرفت و مطالعه آن می پردازد.

 

نام کتاب: عقلانیت در اسلام

نویسنده: زکی المیلاد

ناشر: انتشارت ضفاف

بیروت،2014م    

الاسلام والعقلانية ضد الجمود وضد الاستلاب

انتشارات ضفاف کتابی با عنوان«اسلام و عقلانیت» اثر نویسنده عربستانی«زکی المیلاد» را در 178 صفحه منتشر در بیروت منتشر کرده است.این کتاب تلاش نموده تا طرح عقلانیت در حوزه اندیشه اسلامی معاصر را مطرح نماید، چرا که این نگاه چندی است که در جوامع اسلامی به شدت کم رنگ شده و در حال تبدیل به نگاهی نامناسب شده است،زیرا این نگاه مردم را به نقد سنت ها و آداب و رسوم اجتماعی، تربیتی و فرهنگی تشویق می کند. همچنین عقلانیت در اسلام از آنجا اهمیت دارد که دیگران تلاش نموده اند تا این نوع نگرش و اندیشه را به خود منتسب کنند و بطور حصر از آن خود بدانند و آن را به نام خود مصادره کنند و به آن افتخار کنند و آن را جدای از حوزه مسائل دینی بدانند و بگویند که طبیعت دین این است که عقل را در بند می کشاند و اجازه حرکت به آن نمی دهد، در حالیکه دین درست برعکس آن است، لذا نویسنده کتاب تلاش نموده تا با ارائه مقایسه ای میان اندیشه های مختلف و با استناد بر قرآن کریم و احادیث نبوی و فقه اسلامی این حقیقت را که از آن مسلمانان است، اثبات کند.                                                                           

کتاب در پنج فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است: فصل اول با عنوان مشکل طرح عقلانیت در اندیشه عربی معاصر به ارائه برخی شبهات و اشکالات در این باره پرداخته و با معرفی اندیشه و فرهنگ اروپائی و انتقادهایی که به اسلام شده است موانعی که بر سر راه معرفی فرهنگ اصیل اسلامی است را معرفی نموده و در نهایت به نقد اندیشه عربی معاصر می پردازد؛فصل دوم با عنوان مشکلات طرح عقلانیت در حوزه مسائل اسلامی معاصر به ریشه تاریخی این تفکر و بازتاب های آن و عقب ماندگی مسلمانان در عصر حاضر از اندیشه اصیل و ناب اسلامی در حوزه عقلانیت اشاره می نماید و از عقل و تفکر در اسلام حمایت و دفاع می کند؛فصل سوم با عنوان قرآن کریم و خطاب عقل وعقلانیت به ادبیات کلامی و زبان قرآن اشاره نموده و نشان می دهد که در قرآن سراسر به عقلانیت دعوت شده است؛فصل چهارم به بحث خاتمیت پیامبر اسلام و نقش عقل در اسلام می پردازد که علت خاتمیت پیامبر اکرم را نقش عقل در ارائه مسیر درست به انسان می داند و ضمن معرفی برخی نظریات اقبال لاهوری،دکتر شریعتی،دکتر شهید بهشتی،علامه طباطبائی، شهید مرتضی مطهری و دکتر سروش آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد؛ و در فصل پنجم با عنوان اصول فقه و تحول اندیشه عقلانی در حوزه اسلامی به مقولات عقلی در اصول فقه و یکی از ادله فقهی که همان عقل است اشاره نموده و به قاعده: آنچه که عقل حکم کند همان را نیز شرع حکم می کند اشاره نموده و آن را توضیح می دهد و در پایان نتیجه گیری خود را از مباحث مطرح شده ارائه می نماید.

 

نام کتاب: ماهنامه المستقبل العربی

نویسنده:کارشناسان و اساتید عرب

ناشر: مرکز مطالعات «الوحدة العربیة»، بیروت،2014م   

چهارصد و سی امین شماره از ماهنامه المستقبل العربی توسط مرکز مطالعات«الوحدة العربیة» در 207 صفحه در بیروت منتشر شده است.

در این شماره به موضوعات ذیل پرداخته شده است،روش توسعه با جهت گیری سوسیالیستی نوشته «سمیر امین»؛ نوآوری در اندیشه قومیت عربی نگارش «معن بشور»؛سازماندهی ملی گرایانه سری توسط جمال عبدالناصر بین سالهای 1965 تا 1986 م نوشته«عبدالغفار شکر»؛ آینده انرژی هسته ای در کشورهای عربی نگارش«عماد خدوری»؛گروههاییهودی در جنوب آفریقا نوشته«جمال محمد مصطفی بداد»؛نخبگان، حکومت و ایدئولوژی در الجزایر نوشته«مراد بن سعید، و صالح زیاتی»؛ و در ادامه درباره توسعه انسانی کشورهای عربی در قرن بیست و یکم با اولویت در ایجاد قدرت خرید در مردم مطالبی را می خوانیم؛ همچنین پیرامون مصیبت های اعراب و تمدنی که جهان را به پیشرفت کشاند اما در حال حاضر خود در حال از بین رفتن است، مقاله ای که بر گرفته از مجله اکونومیست است را مشاهده می کنیم؛«مجدی عبدالمعروف حسین احمد» نویسنده مقاله بعدی با نام نزاع ادبیات و قدرت است که به شرح و بررسی زندگینامه سیاسی ابن المقفع  می پردازد، همچنین مصاحبه ای با پژوهشگر عرب دکتر محمد السماک درباره جدایی دین از سیاست و کنار گذاشتن تندروی انجام شده که آن را شاهد هستیم و پس از آن فیصل درّاج منتقد عرب مقاله ای پیرامون پایاندوران نوگرائی ارائه نموده است؛«بوبکر صابة» نیز مقاله ای درباره اسلام و توسعه پایدار نگاشته که در ادامه آن را می خوانیم و «کابی الخوری» گزارشی از هفده کتاب عربی و خارجی و پنج مبحث علمی که به تازگی منتشر شده و به بازار نشر عرضه شده ارائه می نماید؛و در پایانروزشماری از حوادث جهان عرب ارائه شده است.

 

                       

نام کتاب: انعطاف سیاسی و دموکراسی حزبی در بحرین

نویسنده:عباس میرزا المرشد                                                                      

ناشر: انتشارات مکتبة آفاق

کویت، 2014م     

انتشارات«مکتبة آفاق» کتابی با عنوان« انعطاف سیاسی و دموکراسی حزبی در بحرین» اثر نویسنده کویتی «عباس میرزا المرشد» را در 376 صفحه در کویت منتشر کرده است.  موضوع این کتاب فراتر از بحرین و حتی کشورهای حوزه خلیج فاس بوده و درباره دموکراسی احزاب در این کشورها و نیز نقشی که احزاب سیاسی در تغییر نظام ها به سمت دموکراسی ایفا می کنند بحث می کند.  این کتاب بر اساس مستندات و اطلاعات تأیید شده و نیز با روشی علمی و متین، تحولاتی را که بر اثر وجود جریان های سیاسی مختلف در بحرین از دوران اصلاحات سیاسی در سال 2001 آغاز و تا جنبش های اعتراض آمیز سال 2011م  ادامه یافت را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است،و روی سه حزب سیاسی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند تمرکز نموده است، این سه جمعیت عبارتند از:جمعیت منبر ملی اسلامی که وابسته به جریان اخوان المسلمین بوده و دیگری جمعیت وفاق ملی اسلامی است که اکثریت غالب شیعه ساکن جزیره بحرین را شامل می شود و سومین آنها جمعیت کار دموکراتیک  (وعد)بوده که نماینده جریان چپگرای لیبرال عربی است؛فرضیه ای که در این کتاب مطرح شده این است که تحولات دموکراتیک امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه زیر ساخت های لازم برای حضور احزاب دموکراتیک در کشور فراهم گردد تا بتوانند بر اساس قوانین نظام دموکراسی ساختار خود را تشکیل و خواسته ها و اهداف خود را ارائه نمایند،لذا سرکوب احزاب سیاسیبا دموکراسی منافات داشته و عملیات اصلاحات را مختل می کند.  این کتاب شامل یک مقدمه و خاتمه و هفت فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است:مقدمه با عنوان سیطره نوگرای قدرت و چالش های انتقال به سوی دموکراسی به معرفی مفهوم دموکراسی و انعطاف سیاسی و نظریات موجود درباره انتقال تدریجی نظام ها به سمت دموکراسی می پردازد، فصل نخست به بحث ساختارهای حزبی و انتقال اضطراری نظام حکومت به سمت دموکراسی اختصاص دارد،فصل دوم به معرفی نمونه ای از برخی طرح های اصلاحات سیاسی در بحرین اشاره می کند، فصل سوم محدودیت های سازمان های حزبی در بحرین را مورد بررسی قرار داده است،فصل چهارم به ادبیات گفتاری نظام دموکراسی و تجربیات حزب جمعیت کار دموکراتیک پرداخته است،فصل پنجم به بحث درباره جمعیت وفاق ملی اسلامی اختصاص دارد و فصل ششم جمعیت منبر ملی اسلامی را مورد مطالعه قرار داده است،و در پایان فصل هفتم به موضوع بهارعربی در بحرین اختصاص یافته است.                                

                       

           

نام کتاب: صاحبان حقیقت، مطالعه ای منتقدانه پیرامون جماعت های اسلامی

نویسنده:علی عبدالرحیم ابومریم 

ناشر: مرکز مطالعات الجزیره

دوحه قطر،2014م

 

مرکز مطالعات الجزیره کتابی با عنوان« صاحبان حقیقت، مطالعه ای منتقدانه پیرامون جماعت های اسلامی» اثر پژوهشگر استکاتلندی وسودانی الاصل«علی عبدالرحیم ابو مریم»را در 134 صفحه در دوحه قطر منتشر کرده است. جماعت های اسلامی از دوران نخستین صدر اسلام  ظهور کردند و تاکنون به نام های مختلفی و با اهداف، انگیزه ها و اندیشه های متفاوتی اعلام موضع نموده اند، تا حدی که وجود چنین جماعت هایییکی از امور مسلم جوامع اسلامی به شمار رفته به نحوی که دیگر نیازی برای توجیه وجود چنین گروههایی و معرفی اصل و ریشه و مشروعیت آنها وجود نداشت.لذا اشکالاتی که به این گروهها و جماعت ها از سوی فعالان اسلامی بیشتر در محدوده نوع فعالیت  و اندیشه آنها منحصر می شد، مثلا به جای آنکه بگویند چرا جماعت های اسلامی می خواهند حکومت را در دست بگیرند، می گویند چگونه جماعت های اسلامی حکومت را اداره خواهند کرد،اما چیزی که در این میان مهم است انتقاد صادقانه و به دور از هر گونه جهت گیری به این جماعت ها می باشد که نویسنده کتاب تلاش نموده تا ضمن معرفی این گونه جماعت ها به عوامل تشکیل این گروهها در جوامع اسلامی ومعرفی دیدگاهها و ایدئولوژی آنها و روحیات آنان بپردازد و این موارد را مورد بررسی و تحلیل منتقدانه قرار دهد. 

 کتاب در چهار فصل به شرح ذیل تنظیم شده است:فصل اول به اشکالاتی که در اندیشه اصلاح طلبانه جماعت های اسلامی وجود دارد پرداخته و تفاوت میان جنبش های اسلامی با جماعت های اسلامی را بیان نموده و به تصحیح اشتباهات این جماعت ها و دیدگاهای آنان و نگاه دیکتاتور مآبانه آنها می پردازد؛فصل دوم به عوامل ایجاد چنین جماعت هایی و وابستگی های مختلف جامعه مسلمان به آنها می پردازد؛ و در فصل سوم به معرفی ایدئولوژی این جماعت ها با نگاه فلسفی به اندیشه آنان اختصاص دارد،و درباره مشروعیت قیام این گروهها در جامعه و نسبی بودن مشروعیت آنان در جوامع اسلامی و فاصله آنها تا معیار حقیقی سخن می گوید؛فصل چهارم نیز با عنوان اسلامگرایان و حکومت به عوامل روانی اسلامگرایان برای رسیدن به قدرت و توجیهاتی که برای بدست گرفتن حکومت دارند اشاره نموده و جماعت های اسلامی را در دو جامعه آزاد و سرکوب شده مورد مطالعه قرار داده است.

                

نام کتاب: جهت گیری های افکار عمومی کشورهای عربی به سمت دموکراسی

نویسنده: دکتر یوسف محمد جمعه الطوانی

ناشر: مرکز درسات الوحدة العربیة بیروت،2014م                                    

مرکز «درسات الوحدة العربیة» کتابی با عنوان« جهت گیری های افکار عمومی کشورهای عربی به سمت دموکراسی» اثر استاد دانشگاه لیبی دکتر «یوسف محمد جمعه الطوانی» را در 222 صفحه در بیروت منتشر کرده است. 

موضوع دموکراسییکی از مهمترین مسائل مهم را در کشورهای عربی پس از انقلاب های اخیر به خود اختصاص داده است، لذا نویسنده کتاب تلاش نموده تا ضمن ارائه افکار عمومی حاکم بر کشورهای عربی در خصوص دموکراسی به شرح مفهوم دموکراسی و شرایط ایجاد آن و واقعیت موجود و حاکم بر کشورهای عربی و موانع حرکت به سمت دموکراسی در این کشورها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.  کتاب در پنج فصل و یک مقدمه و خاتمه و پیوست به شرح ذیل تنظیم شده است:  

فصل نخست با عنوان محدوده جهت گیری افکار عمومی و نگاه اعراب به دموکراسی به معرفی افکار عمومی جهان عرب به مسئله دموکراسی با توجه به فضای سیاسی حاکم بر این کشورها می پردازد، و در فصل دوم با عنوان دموکراسی عربی و متغیرات دموکراسی در کشورهای عربی به معرفی ابزاری که باعث تثبیت دموکراسی در این کشورها می گردد پرداخته است،فصل سوم با عنوان دموکراسی مفهوم آن و عوامل تشکیل آن به موضوع دموکراسی نسبی در کشورهای عربی و آزادی و حقوق بشر در این کشورها می پردازد،فصل چهارم با عنوان دموکراسی با توجه به واقعیت حاکم بر جهان عرب به عوامل ایجاد اعتراض در کشورهای عربی و نگاه پارلمان های این کشورها و به نقش این مجالس در تصویب قوانین به نفع عموم مردم برای ایجاد دموکراسی می پردازد،فصل پنجم با عنوان موانع انتقال دولت ها به سوی دموکراسی به نقش عوامل خارجی و داخلی و نیز نقش شبکه های اجتماعی  و انترنتی در ایجاد تحول دموکراتیک در کشورهای عربی اشاره می کند. و در خاتمه به معرفی متغیرهای دموکراتیک و نقش جوانان و نیز رسانه ها می پردازد و در پیوست آماری از نظر سنجی های عمومی در کشورهای عربی و فرم این نظر سنجی ها ارائه نموده است.

نام کتاب: دولت غنیمت‌ها و بهارعربی

نویسنده: ادیب نعمه 

ناشر: انتشارات فارابی

بیروت،2014م    

انتشارات فارابی کتابی با عنوان« دولت غنیمت ها و بهارعربی» اثر حقوق دان و نویسنده لبنانی«ادیب نعمه» را در 350 صفحه در بیروت منتشر کرده است.  ین کتاب به بررسی جنبش های مردمی که از سال 2010م در جوامع برخیکشورهای عربی رشد نموده اند پرداخته است،نویسنده تلاش نموده تا نگاهی معرفتی به عوامل تغییر در این گونه جوامع بیاندازد و عواملی که باعث ایجاد وحدت در اهداف کلی حرکت های اجتماعی انقلابی این کشورها گردید ونیز شعار واحدی که از سوی تمام مردم سرداده شد که همان ایجاد دولتی مدنی وجدید بر پایه دموکراسی است را مورد بررسی قرار داده است،البته برای این شعار جایگزینی در کشورهای عربی شاهد هستیم که همان آزادی،عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است و عموم مردم از مراکش گرفته تا یمن از این شعار نیز بهره برده اند،نویسنده کتاب همچنینگفتگوهایی را با فعالان برخی جنبش ها در مصر، تونس، یمن، سوریه، فلسطین،بحرین و لبنان انجام داده که خلاصه ای از آنها را در متن کتاب آورده است.

کتاب در پنج بخش و هر بخش در چند فصل باعناوین کلی ذیل تنظیم شده است: بخش اول با عنوان فرضیه و چشم انداز به این پرسش پاسخ می دهد که آیا افق تازه ای برای قیام های مردمی جدید وجود دارد یا خیر؟ و در بخش دوم با عنوان زمینه های بهارعربی به مقدمات و عواملی که باعث ایجاد تغییر در کشورهای عربی گردید نظر افکنده و دربخش سوم با عنوان نگاهی به طبیعت دولت های عربی به ارائه مفهوم دولتی که به عنوان غنیمت به شمار می رود می پردازد و عوامل سرنگونی نظام ها را با این نگاه مورد بررسی قرار می دهد و در بخش چهارم با عنوان درس هائی که تجربه این کشورها به ما می دهند به بررسی روند عمومی حرکت های مردمی در بهارعربی در کشورهای عربی و نیز فلسطین و لبنان می پردازد و در بخش پنجم با عنوان گذشت دو سال از انقلاب ها در کشورهای عربی و افق آینده این کشورها به چالش های پیش روی این کشورها و چالش هائی را که در این مدت پشت سر گذاشته اند اشاره می نماید.

 

نام کتاب: سیاست عربستان در قبال فلسطین و عراق از سال 2001 تا 2010م

نویسنده: امجد احمد جبریل

ناشر: مرکز مطالعات الجزیره

دوحه قطر،2014م                                            

مرکز مطالعات الجزیره کتابی با عنوان« سیاست عربستان در قبال فلسطین و عراق از سال 2001 تا 2010م» اثر پژوهشگر مصری«امجد احمد جبریل» را در366 صفحه در دوحه قطر منتشر کرده است. این کتاب به فضای حاکم بر سیاست خارجی عربستان و عواملی که نقش اصلی در تعیین این سیاستها دارند اشاره می کند،وتلاش شده تا نشان دهد که حکومت ریاض چگونه از ابزار دیپلوماسی و روابط خارجی و ائتلاف های منطقه ای وبین المللی درجهت استقلال نسبی سیاست خارجی خود بهره می برد، و البته در بیشتر موارد ناموفق بوده است، عربستان همچنین تلاش می کند تا به نوعی میان خود و قدرت های جهانی به ویژه آمریکا توازن ایجاد کند.عربستان با توجه به اینکه چشم انداز استراتژیک کلی به این سیاست ها برای خود ترسیم ننموده و فلسفه ای حقیقی پشت این سیاست ها قرار نگرفته لذا بر ابزارهای دیپلوماتیک و نیز مالی برای تحقق سیاست های خارجی تکیه نموده زیرا بطور کامل تمایل دارد تا وضع موجود را در منطقه برای خود حفظ کند و خواستار تغییر در آن نیست به ویژه آنکه اگر تغییرات در جهت منافع آمریکا که هم پیمان اصلی آنهاست رقم نخورد، در نهایت نویسنده تلاش نموده تا این ابزارها را معرفی و به بررسی آنها بپردازد. کتاب در سه فصل کلی و هر فصل شامل چند بخش تنظیم شده است:

فصل نخست حدود و مرزهای سیاست خارجی عربستان در قبال مسائل عربی را مورد بررسی قرار داده وبه سیاست خارجی عربستان در قبال اختلاف افکنی میان شیعه و سنی و پیامدهای منطقه ای آن و نیز رقابت میان عربستان با ایران و انعکاس آن بر منطقه و نیز درباره روابط عربستان با مصر وسوریه و همچنین رابطه دین با سیاست در ورابط خارجی عربستان مطالبی بیان شده است،فصل دوم به سیاست عربستان در قبال مسئله فلسطین به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001م اختصاص دارد، در این فصل به موضوعاتی مانند روند صلح با اسرائیل و نیز نقشه راه و روابط عربستان با جنبش فتح و حماس و کنفرانس های بین المللی مرتبط با مسئله فلسطیناشاره شده است؛فصل سوم درمورد سیاست های عربستان در قبال عراق پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001م بحث می کند و به جایگاه عراق در منطقه و کشورهای حوزه خلیج فارس و روابط عربستان با عراق و چشم انداز عربستان به آینده عراق اشاره شده است.

 

نام کتاب: دوران پس از استعمار و ملی گرائی در کشورهای عربی شمال آفریقا

نویسنده: نه نفر از کارشناسان عرب، جمع آوری: علی عبد اللطیف احمیده

ناشر: مرکز مطالعات«الوحدة العربیة»، بیروت،2014م    

شرکت انتشاراتی المطبوعات کتابی با عنوان« اختراع دموکراسی و تجربه تونس» اثر چهارمین رئیس جمهور تونس «منصف المرزوقی» را در 149 صفحه در بیروت منتشر کرده است.

این کتاب شامل سخنان رئیس جمهور تونس پس از انقلاب در این کشور بوده و نیز تجربیات شخصی است که وی به عنوان یک حقوق دان و رئیس جمهور آنها را از نزدیک لمس کرده و باز گو می کند. ایشان بیشتر مباحث خود را حول محور تحولات دموکراسی در تونس و چالش های اجتماعی و اقتصادی این کشور در بحرانی ترین دوران تاریخی خود و نیز کشورهای عربی که در آنها انقلاب رخ داده متمرکز نموده و موضع غربی ها را در قبال این انقلاب ها بیان می کند و در پایان راه حل هائی را برای استقرار و تثبیت دموکراسی و ایجاد توازن میان قوا و جریان های سیاسی مختلف در تونس ارائه می نماید.

عناوین اصلی کتاب به شرح ذیل می باشد:

عنوان مقدمه:امتیاز تجربه انقلاب تونس؛ و عناوین کتاب شامل:زندگی سیاسی ویژه،تشکیلیک جمهوری دموکراتیک بر ویرانه های نظام استبدادی،ایجادیک نظام دموکراسی در قرن بیست و یکم،سلفی ها پدیده ای افراطی،انقلاب تونس مصادره به مطلوب نشده است،اقتصاد در خدمت همه، سازماندهی اجتماعی برای عموم مردم،جغرافیای سیاسی بهارعربی،ایجاد دموکراسی در منطقه دریای مدیترانه،و در خاتمه با این عنوان که به کجا می رویم؟ به مسئله آینده کشورهای عربی به پاخاسته اشاره می کند و می گوید دو احتمال وجود دارد یا تشکیل امارت های عربی اسلامی کوچک بر روی ویرانی های گذشته و یا بازگشت نظامی استبدادی به قدرت در این کشورها.

 

نام کتاب: فرهنگ مقاومت، بازسازی خویشتن عربی

نویسنده: دکتر حسین جمعه

ناشر: دار رسلان

دمشق،2014م      

انتشارات «دار رسلان» کتابی با عنوان«فرهنگ مقاومت، بازسازی خویشتن عربی» اثر نویسنده سوری دکتر حسین جمعه را در 255 صفحه در دمشق منتشر کرده است.با توجه به اینکه برخی کشورهای عربی در معرض فتنه های مختلف فکری و تمدنی و حتی حیاتی ،جغرافیایی و تاریخی قرار دارند، نویسنده بر این باور است که تمام این فتنه ها و مشکلات نتیجه تغییر مفاهیم و تلاش برای سیطره نظام جهانی جدید تک قطبی و امپریالیسم بر این کشورها بوده تا جنبش نیروهای فعال و مقاوم را درجهان عرب و کشورهای اسلامی مورد هدف قرار دهند؛چرا که مقاومت در منطقه پیروزی های چشمگیری را در برابر اسرائیل بدست آورد به ویژه در عقب نشینی اسرائیل در سال 2000م از جنوب لبنان و جنگ جولای 2006م و شکست اسرائیل در جنگ با غزه در سال 2008م و نیز خروج آمریکا و هم پیمانانش از عراق بر اثر مقاومت ملت عراق، و همین پیروزی ها باعث گردید تا آنها به فکر ضربه زدن به محور مقاومت باشند؛لذا امپریالیسم با کمک دست نشانده های خلیجی خود و با ثروت های نفتی آنان تلاش نمود با طرح پروژه ای به نام خلافت اسلامی در خاورمیانه و نیز ایجاد بهار عربی دروغین  که بر اساس فتنه مذهبی و دینی پایه ریزی شده بود به ملت های مقاوم و بیدار منطقه ضربه وارد آورد، نویسنده تلاش نموده تا ضمن ارائه مفاهیم درست از مقاومت و معرفی اندیشه و ریشه آن به تحلیل و بررسی انواع مبارزه از مسالمت آمیز گرفته تا مسلحانه آن بپردازد و تفاوت میان تروریسم و مقاومت را نشان دهد و تفاوت بین صلح و تسلیم شدن را توضیح دهد. کتاب در پنج فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است: فصل اول طرح جهاد میان پدران و فرزندان آنان، که به ارائه تاریخچه ای از مفهوم جهاد اختصاص دارد، فصل دوم  با عنوان مقاومت و اندیشه و نتایج آن به معرفی ارکان تشکیل دهنده مقاومت و ابعاد اجتماعی،عاطفی و فرهنگی آن پرداخته و در ادامه با مراجعه به برخی توافقنامه ها و کنفرانس های بین المللی مقاومت را به عنوان راهی برای رسیدن به آزادی، حاکمیت و کرامت ملت ها می داند،فصل سوم با عنوان انتفاضه مسجد الاقصی، ابعاد و نتایج و افق های آن، به شرح و توضیح این انتفاضه می پردازد ؛فصل چهارم با عنوان فرهنگ مقاومت از صلح تا تسلیم، به معرفی طرح آمریکائی اسرائیلی در منطقه و عملیات صلح خاورمیانه پرداخته و فصل پنجم با عنوان مقاومت و ایجاد پایگاه ملی به موضوع روش های تربیت نیروهای مقاوم ملی و ضرورت آن و نیز ایجاد مقاومت رسانه ای و نیز مقاومت دینی اختصاص یافته است.

 

نام کتاب: مسئله اخلاقی در سلاح کشتار جمعی، مقایسه ای میان دو دیدگاه دینی و لائیک

نویسنده: یازده تن از اساتید دانشگاههای آمریکا و اروپا و جمع آوری دکتر استفان‌لی

و دکتر سهیل هاشمی

ترجمه دکتر محمد جیاد الازرقی

ناشر: الدار العربیه للعلوم ناشرون

بیروت-2014م    

انتشارات«الدار العربیة للعلوم ناشرون» کتابی با عنوان« مسئله اخلاقی در سلاح کشتار جمعی، مقایسه ای میان دو دیدگاه دینی و لائیک» اثر یازده تن از اساتید دانشگاه های آمریکا و اروپا که به همت دو تن از همین اساتیدیعنی دکتر«استفان لی» و با همکاری دکتر سهیل هاشمیاستاد ایرانی دانشگاه نیویورک جمع آوری وتوسط دکتر محمد جیاد الازرقی ترجمه شده است را در 501 صفحه در بیروت منتشر کرده است. این کتاب تحلیلی درباره موضوع اخلاقی بودن بکار گیری سلاح کشتار جمعی ارائه نموده و دیدگاه های دینیو لائیک را مورد بررسی قرار داده است، مسئله ای که تا پیش از این کسی به آن توجه نکرده است،ابتدا به معرفی دیدگاه های ادیان آسمانی و توحیدییعنییهودیت، مسیحیت و اسلام پرداخته و سپس نگاه ادیان بشری مانند کونفوسیوس،بودائی و هندوئیسم را مورد بررسی قرار داده است،و در پی آن به معرفی دیدگاههای لائیک مانند لیبرالیسم، پراگماتیسم، عملگراها و فمنیسم پرداخته و نظریات موجود پیرامون سلاح کشتار جمعی را مورد بررسی قرار می دهد و به نوعی دیدگاههای مختلف را با یکدیگر مقایسه می کند.كتاب با یک مقدمه و در دو بخش و در مجموع در یازده فصل به شرح ذیل تنظیم شده است: در مقدمه به معرفی قوانین بین المللی درباره سلاح کشتار جمعی پرداخته است، بخش اول در دو قسمت شامل شش فصل می باشد، قسمت اول با عنوان ادیان آسمانی به معرفی دیدگاه ادیان الهی اسلام،مسیحیت و یهودیت درباره سلاح کشتار جمعی در سه فصل می پردازد و قسمت دوم با عنوان ادیان بشری به معرفی دیدگاه کنفوسیوس، بودا و هندوئیسم درباره سلاح کشتار جمعی در سه فصل بعدی اختصاص دارد،بخش دوم به دیدگاه های لائیک اختصاص دارد،فصل هفتم به دیدگاه رئالیسم و معیارهای اخلاقی آنان درباره استفاده از سلاح کشتار جمعی می پردازد،فصل هشتم به معرفی دیدگاه مادی گراها در خصوص بکار گیری سلاح های کشتار جمعی اختصاص یافته و در فصل نهم دیدگاه پراگماتیسم را در این باره شرح داده و فصل دهم نیز نگاه فمنیسم ها را به استفاده از سلاح کشتار جمعی ارائه نموده و در فصل یازدهم دیدگاه لیبرالیسم را در قبال سلاح های کشتار جمعی مورد بررسی قرار داده است.

 

نام کتاب: جنبش نوگرائی در عربستان سعودی بین سال های1926 تا 1953

نویسنده: دکتر صبری فالح الحمدی

ناشر:الدار العربیه للعلوم ناشرون

بیروت-2014م    

انتشارات«الدار العربیه للعلوم ناشرون» کتابی با عنوان« جنبش نوگرائی در عربستان سعودی بین سال های1926 تا 1953 » اثر نویسنده عراقی دکتر«صبری فالح الحمدی» را در 223 صفحه در بیروت منتشر کرده است.                                                                  

این کتاب نگاهی عمومی به تاریخچه جنبش نوگرائی درعربستان پس از اکتشاف نفت و ایجاد تحول عمده در این کشور انداخته است، چرا که ورود درآمد نفت به عربستان این کشور را از یک کشور فقیر نشین به یک کشور ثروتمند تبدیل نمود، کشوری که در زمینه های مختلف آموزشی،بهداشتی و ارتباطات، جهش بسیار زیادی پیدا کرد، نویسنده تلاش نموده تا این بخش از تحولات را در عربستان سعودی پس از اکتشاف نفت و ورود سرمایه های خارجی به این کشور مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. کتاب در یک مقدمه وخاتمه و نیز یک پیوست وچهار فصل کلی با عناوین ذیل تنظیم شده است: فصل اول مقدمه ای از تاریخچه نوگرائی در عربستان را ارائه وعوامل ایجاد انگیزه در این باره و نیز موانع موجود بر سر راه پیشرفت این کشور مانند اخوان المسلمین را معرفی می نماید، فصل دوم به موضوع نوگرائی در مدیریت و حيات اقتصادی عربستان اختصاص دارد که به موضوعاتی مانند مدیریت دوایر رسمی و شهرداری ها و نیز به مباحثی مانند کشاورزی،صنعت، بازرگانی و نظام مالی و بانکی کشور عربستان می پردازد،فصل سوم به موضوع نوگرائی در بخش های اجتماعی و ارتباطات(تلفن، تلگراف،بی سیم) و خدمات مانند بهداشت،آموزش،راه و ترابری(زمینی،دریائی و هوائی) و بخش کار و کارگر می پردازد،فصل چهارم به نوگرائی از بُعد فرهنگی،دیپلماتیک،قضاء، امنیت و دفاع ملی اختصاص دارد.در پیوست کتاب تصاویری بسیار قدیمی از دیدارهای رؤسای عربستان با سیاستمداران کشورهای مختلف و نیز تصاویری از تحولات مختلفی که در آن زمان رخ داده بود و همچنین جدولی از ساختارهای اداری  وسازمانی دوایر رسمی دولتی ارائه شده است.

 

                       

نام کتاب: اتاق خواب شما در دهکده جهانی

نویسنده:عمرو منیر دهب

ناشر: انتشارات ضفاف

بیروت-2014م    

انتشارات ضفاف کتابی با عنوان« اتاق خواب شما در دهکده جهانی» اثر نویسنده سودانی«عمرو منیر دهب» را در 166 صفحه در بیروت منتشر کرده است.نویسنده تلاش نموده تا با ورود به پنجره جهانی انترنت بخشی از تأثیراتی که این پنجره بر روی مردم دنیا بر جای گذاشته و فرهنگ،سیاست،اقتصاد و روابط اجتماعی آنها را تحت تأثیر خود قرار داده، مورد بررسی و مطالعه میدانی قرار دهد،وی کشورهای مختلفی را برای نمونه ذکر نموده و بر این باور است که این پنجره جهانی خواه ناخواه به روی تمام مردم دنیا گشوده شده و نگاه آنها را متوجه مسائلی بسیار فراتر از اندیشه ها و خواسته های آنان نموده و تغییرات بسیار زیادی روی مردم دنیا ایجاد کرده، جدای از آنکه این پنجره وسیله ای برای جاسوسی و یا اغفال دیگران و نیز جایگاهی برای تبلیغات مختلف تجاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.عناوینی که در این کتاب می خوانیم: از اتاق خواب شما تا آشپزخانه های جهانی سازی،بی خیال آمریکا شوید،مالزی پیش از جهانی شدن جهانی شد، پناه آوردن به مراکز خرید ریشه در فرهنگ پر التهاب ما دارد، در پس دریاها، فیلیپین نیز این چنین است،جنس چینی در دستان تو،جهان چگونه ساخته می شود،جهانی سازی چگونه انجام می شود،آقایان و خانمهای محترم،دوربین ها مخفی نیستند،شهر ونیز،برف در تابستان سوئیس،کوههای آلپ را در آلمان می خواهم،هر جایگاهی چهرهای مختلف دارد، کشور کره پیش از جهانی سازی،روسیه... نسخه برداری از جهان،پست و دهکده جهانی،چهره های ما و دهکده جهانی،اتاق خواب در امارات و سالن در کانادا،ابن بطوطه و دهکده جهانی،گیاه من اندیشه است،دهکده جهانی و روابط جنسی،روابط جنسی از شوخی تا جدی آن،لندن و دهکده جهانی،کاندائی ها و جهانی سازی،ژاپن ،ژاپن و روابط جنسی،چرا باید به زبان انگلیسی حرف بزنیم،اینجایک شهر بازی است اما بازیچه نیست،هواپیما در دوران جهانی سازی،دهکده جهانی،جهانی سازی تا مغز استخوان، استخوانی در گلوی جهانی سازی،چین پس از جهانی سازی،شاهدی از خودمان بر ضدّمان،جهان در قطعه ای کوچک،عضو افتخارییونان،ایرلند و اسکاتلند،جهانی سازی و نژاد پرستی،کره جنوبی نسخه ای از چند نسخه دیگر،جهانی سازی و سرنوشت زبان های ما،نیویورک به تنهائی، هرگز باور نخواهند کرد،درامای کُره ای، جهانی سازی و مرجعیت نوشته های مردمی،نیوکاسل نزدیکترین شهر دبی،برای چینی ها حرام برای غربی ها حلال، دو موشک، راهروی غذا.

 

 

نام کتاب: اصلاحات دینی در اسلام

میراث محمد شوکانی

نویسنده:برنارد هیگل

ترجمه علی محمد زید

ناشر: انتشارات جداول

بیروت-2014م    

انتشارات جداول کتابی با عنوان« اصلاحات دینی در اسلام، میراث محمد شوکانی» اثر استاد دانشگاه پرینستون آمریکا دکتر برنارد هیگل و ترجمه عربی  توسط علی محمد زید را در 431 صفحه در بیروت منتشر کرده است. 

 این کتاب در حقیقت معرفی شخصیت محمد بن علی الشوکانی و مقطع تاریخی مهمی از کشوریمن  که در آن می زیسته بوده چرا که در این دوران که زیدی ها که اکثریت غالب جامعه یمن را  تشکیل می دادند به اقلیت جامعه تبدیل شدند به نحوی که اکثریت غالب جامعه را سنی های سلفی تشکیل میداد،نویسنده تلاش نموده تا ریشه های این تحول اجتماعی و نتایج آن را مورد بررسی قرار دهد، در آغاز شیوه های ساماندهی مذهب زیدی را مورد بررسی قرار داده و سپس پیامدهای غلبه سنی ها در جامعه یمن را در قرن های هیجدهم و نوزدهم میلادی مورد مطالعه قرار می دهد و عوامل این تحولات را با منازعات سیاسی جاری در آن زمان مرتبط می سازد. شوکانی با دعوت به انسجام فقهی مذاهب و ایجاد وحدت درعقائد دینی  روش دینی را پایه ریزی کرد که با نگاهی به آن می توان برخی از نمادهای نوآوری غربی را به یاد آورد،البته شوکانی این اقدام ها را بدون تأثیر پذیری از غرب انجام داد، وهمین امر نشان از طرح احیای تمدن اسلامی داشته و چالش هایی که این طرح برای نوگرائی اسلامی با آن روبروست مطرح نموده را مورد بررسی قرار می دهد. کتاب دریک مقدمه و خاتمه وهفت فصل با عناوین ذیل تنظیم شده است:در مقدمه به معرفی جغرافیاییمن و مذهب زیدیه و مسئله امامت در یمن پرداخته، فصل اول به موضوع قدرت متکی بر جاذبه شخصیت قوی امام قاسم در قرن هفدهم می پردازد،فصل دوم وضعیت خانواده قاسمیه که صاحب حکومت بوده اند را در قرن های هیجدهم و نوزدهم مورد بررسی قرار می دهد،فصل سوم به معرفی مفسر قرن سیزدهم هجری و مجدد این قرن یعنی شوکانی و اجتهاد وی در مسائل فقهی اختصاص دارد،فصل چهارم به مسئله حمایت از علمای علم حدیث اهل تسنن و ساماندهی جامعه یمن می پردازد،فصل پنجم به درگیری با زیدی ها و توهین به صحابه اشاره می کند،فصل ششم به موضوع ایجاد اغتشاش و نا آرامی در صنعا در مقابله با هادوی های تندرو اشاره می کند،فصل هفتم به معرفی میراث علمی،اجتماعی وفرهنگی شوکانی اختصاصیافته و خاتمه کتاب نیز نگاهی به اندیشه های شوکانی و اصلاحات اسلامی انداخته است.

           

           

نام کتاب: روح آمریکا

نویسنده: سائول پادو ور

ترجمه دکتر نذیر بوصبع

ناشر: انتشارات ضفاف

بیروت-2013م    

تخنيث الغرب مفاهيم التجديد والحرب والدولة في الاسلام الجديد

خنثی بودن واژه غرب،مفهوم تجدد،جنگ و دولت نزد نو اسلامگرایان

انتشارات ضفاف کتابی با عنوان«روح آمریکا»اثر نویسنده آمریکایی«سائول پادو ور» و ترجمه دکتر نذیر بوصبع را در270 صفحه در بیروت منتشر کرده است.آمریکا به عنوان کشوری که هیچ ریشه ای در تاریخ ندارد، توانست تمام کشورها و قاره های جهان را تحت سیطره و نفوذ خود قرار دهد،آمریکائی ها ادعای فراموش کاری و نداشتن حافظه می کنند، از آن جهت که مشکلی در عقل آنان است بلکه فراموش کاری خود یک ترفند آمریکایی است که بوسیله آن خود را از نظریات فلسفی رها می کند، آنها برای اندیشیدن به آینده شرط فراموش کردن گذشته را قرار داده اند،آمریکا فقط یک زمان دارد و آن هم آینده است، استراتژی آنها تنها برای دست یافتن به آینده تنظیم شده است،آمریکایی ها چیزی به نام تعصب در اندیشه و سخت گیری در مجادله فلسفی ندارند،اما در عمل به شدت متعصب بوده تا حدی که به نابود کردن طرف مقابل می انجامد. لذا منطق آنها ابزاری بوده و درعالم واقع خود را نشان می دهد و در فضای مجازی و فکری بطور کامل متفاوت است. نویسنده تلاش نموده تا با معرفی برخی شخصیتهای سیاسی،علمی، فلسفی و ادبی آمریکا تصویری از روحیات آمریکائیها ارائه نماید. کتاب شامل موضوعات از جمله عناوین ذیل می باشد: آمریکا قدرتی است که عقل را از اندیشیدن به سوی نقشه کشیدن حرکت داد،تاریخ از دیدگاه آمریکا،آمریکا از جان لوک آمریکائی تا توماس هوبز انگلیسی،نقش جان لوک در ایجاد روحیه آمریکایی،توماس هوبز و اشکالاتی که بر تعقل آمرکیائی ها گرفت،طبیعت اندیشه سیاسی آمریکا،الگوی آمریکا جورج واشنگتن است،روش سیاست مداری جان آدامز،توماس جنیفرسون دموکرات،آلکساندر هاملتون محافظه کار،جیمز مادیسون جمهوری خواه،جان تایلور اصلاح طلب در امور کشاورزی،جان مارشال فدرال طلب،جان کالهون مدافع حقوق آمریکا،ابراهام لینکولن، رالف والدو امرسون فیلسوف آمریکایی،هنری دیوید تورو نویسنده حامی بی نظمی فلسفی آمریکا،والت وایتمن شاعر آمریکا،هنری جورج انقلابی آمریکا، ولیام جیمز روانشناس آمریکا،اولیور واندل هولمز طرفدار مکتب فلسفی شک و تردید ،جان دیوی شخصیت پراگماتیک آمریکا،تئودور روز ولت ملی گرای آمریکا،وودرو ویلسون لیبرال آمریکائی و فرانکلین روز ولت اصلاح طلب آمریکا.

 

نام کتاب: اعراب و ایرانیها

و روابط کنونی اعراب با ایران

نویسنده:رضوان السید

ناشر: الدار العربیة للعلوم ناشرون

بیروت-2014م    

انتشارات«الدار العربیة للعلوم ناشرون» کتابی با عنوان« اعراب و ایرانیها و روابط کنونی اعراب با ایران» اثر رضوان السید را در 176 صفحه در بیروت منتشر کرده است. نویسنده تلاش نموده تا نگاهی انتقاد آمیز به سیاست های ایران در قبال اعراب از زمان روی کار آمدن سید محمد خاتمی در ایران تا  نیمه نخست سال 2013م بیاندازد،درآمد ورود به این مبحث در حقیقت مطالعه حوادث و اتفاقاتی است که با نگاه به این موضوع بصورت ملی و ژئوستراتژیکی به وقوع پیوسته،و بنا بر ادعای نویسنده، ایران با استفاده از قدرت،دین، مذهب و فرهنگ سعی نموده تا خواسته های خود را بر دیگران تحمیل نماید.وی در بخش نخست کتاب نگاهی مقایسه ای میان سیاست های دو کشور ایران و مصر در یکصد سال اخیر با توجه به نظر سنجی ها، حوادث داخلی و تجربه های سیاسی این دو کشور انداخته و تأثیر منطقه ای و بین المللی حوادث داخلی و سیاست گذاری های این دو کشور را بطور مقایسه ای مورد بررسی قرار داده است،در بخش دوم کتاب نیز نویسنده به موضوع شیعه و سنی پرداخته و روابط ایران و اعراب را پس از اشغال عراق توسط آمریکائیها مورد مطالعه قرار داده و بنا بر ادعای وی به تحلیل تلاش های ایران برای نفوذ به کشورهای عربی پرداخته و دخالت ایران در لبنان و سوریه با استفاده از زور و با هدف معین را مورد بررسی قرار داده است، بخش های دیگر کتاب نیز به مسئله روابط ایران با اعراب پس از سال 2005م  اختصاص دارد و ادعا نموده که ایران از دین و مذهب و نیز با استفاده از زور به ویژه پس از انقلاب سوریه، گروه های طرفدار خود را در عراق، سوریه، لبنان، بحرین و یمن مستقر نموده است.                                                              کتاب در شش فصل با عناوین ذیل تنظیم شده است: فصل اول به موضوع عرب ها و ایرانیان با نگاه به دولت، اسلام و جامعه مدنی اختصاص دارد، فصل دوم به بحث شیعه و سنی و نا آرامی های ناشی از آن و سرنوشت این مسئله پرداخته شده و در فصل سوم به بحث ایران و کشورهای همجوارعربی آن و نیز تیرگی روابط میان برخی از این کشورها با ایران اختصاص یافته و فصل چهارم نفوذ ایران را در کشورهای عربی مورد مطالعه قرار داده است، فصل پنجم نگاهی به ایران و شورای همکاری خلیج فارس و نیز عراق،سوریه و یمن انداخته و فصل ششم روابط میان ایران و اعراب را بطور کلی مورد مطالعه وبررسی قرار داده است.

 

نام کتاب:دموکراسی زمین خورده،روند حرکت جنبش های عربی کنونی

برای تحقق دموکراسي

نویسنده: هشت نفر از کارشناسان و اساتید دانشگاه کشورهای عربی

ناشر: مرکز مطالعات الوحدة العربیه

بیروت-2014م    

مرکز مطالعات«الوحدة العربیة» کتابی با عنوان« دموکراسی زمین خورده،روند حرکت جنبش های عربی کنونی برای دموکراسی» اثر هشت نفر از نویسندگان و اساتید دانشگاه  کشورهای عربی را در 447 صفحه در بیروت منتشر کرده است. با گذشت سه سال از جنبش های اعتراض آمیز مردمی بر ضد دولت های مستبد عرب، اما تاکنون کمترین خواسته این ملت ها که همان پایه گذاری دولتی که بتواند کرامت آنها را تضمین و عدالت اجتماعی را اجرا نماید و به آنها حق اظهار نظر و مشارکت در تعیین سرنوشت کشورشان را بدهد، محقق نشده است.این ملت ها نتوانستند حتی در مقیاس کوچک دموکراسی را اجرا کنند،چرا که قدرت هایی با استفاده از همین دموکراسی بار دیگر زمام امور را در مرحله انتقالی بدست گرفتند،و بدین ترتیب مانع تحقق دموکراسی واقعی در این کشورها شدند.این کتاب مطالعه ای است درباره نتایج بدست آمده توسط جنبش های مردمی برخی کشورهای عربی مانند تونس،مصر،لیبی و یمن و تغییرات ایجاد شده پس از روی کار آمدن دولت های جدید و نیز درباره مؤسسه هایی که قرار بود تأسیس گردد و یا قوانینی که قرار بود نگاشته شود، به بحث و بررسی پرداخته است. کتاب در نه فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است: درابتدا مطالعه ای درباره طرح دموکراسی در کشورهای عربی به عنوان پیش زمینه ارائه شده است، فصل اول درباره انقلاب تونس و گذشت سه سال از این انقلاب و نتایج بدست آمده از آن را مورد بررسی قرار داده است،فصل دوم پیرامون نتایج بدست امده از انقلاب مصر برای رسیدن به دموکراسی سخن می گوید و فصل سوم درباره روند وضع قوانین جدید در مصر و نحوه و روش وضع این قوانین بحث می کند و فصل چهارم به جنبش های مردمییمن برای رسیدن به دموکراسی و پیامدها و نتایج آن اختصاص یافته است و در فصل پنجم مطالبی را درباره انتقال دموکراسی به لیبی و چالش ها و افق های پیش روی آن ارائه نموده است و فصل ششم به تحولات دموکراتیک پس از انقلاب های عربی نگاهی انداخته و ایدئولوژی سیاسی آنها را مورد بررسی قرار داده است،فصل هفتم  به جنبش بیستم فوریه مراکش اختصاص یافته و نگاهی به روند حرکت آن و ارزیابی نتایج آن انداخته است،فصل هشتم مطالعه ای درباره آینده کشورهای عربی با مفهوم جدید آنها پس از انقلاب های عربی ارائه نموده است، و در فصل نهم چشم انداز جنبش های عربی را برای رسیدن به دموکراسی بطورعمومی مورد بررسی قرار داده است.

 

نام کتاب: گروههای دو گانه اندیش در رژیم صهیونیستی، ریشه ها و تأثیر آنها

جمع آوری دکتر محمد العلی

ناشر: المرکز الاستشاری للدراسات

و التوثیق،1434 هـ.ق- بیروت         

المرکز الاستشاری للدراسات و التوثیق ضمن سلسله مطالعات سیاسی و توسعه ای خود کتابی با عنوان« گروههای دو گانه اندیش در رژیم صهیونیستی، ریشه ها و تأثیر آنها» که به همت این مرکز تنظیم و توسط کارشناس آن دکتر محمد العلی جمع آوری شده را در125 صفحه در بیروت منتشر کرده استرد،در کتاب اخیر خود به موضوع سه گروه اصلی  دو گانه اندیش در رژیم صهیونیستییعنی «اشکنازی ها»،«سفاردی ها» و«یهودی های اصلی و ریشه دار در فلسطین» و ریشه های به وجود آمدن این گروهها و تأثیراتی که پیرامون خود بر جای می گذارند پرداخته و منبع قدرت سیاسی که از آن تغذیه می شوند را معرفی نموده و گزارشی از آمار جمعیتی و نسبت جمعیت هر یک از این گروهها در فلسطین ارائه نموده و به قدرت نظامی این رژیم اشاره می نماید و افق این گروهها را در دور دست مورد مطالعه قرار داده و در پایان به نقش حضور یهودیان روسیه در فلسطین اشغالی و تأثیر حضور آنها بر این گروهها اشاره نموده است. کتاب در چهار فصل ذیل تنظیم شده است: فصل اول درباره تشکیل گروههای مختلف صهیونیستی در درون نظام یهودی در فلسطین اشغالی سخن می گوید و فصل دوم درباره سرنوشت به قدرت رسیدن گروههای مختلف در رژیم صهیونیستی پرداخته و فصل سوم چشم اندازی از آینده گروههای دو گانه اندیش در رژیم صهیونیستی ارائه نموده و سپس درباره روسی های ساکن فلسطین اشغالی مطالبی بیان شده است و در فصل چهارم نگاهی به تاریخچه رژیم صهیونیستی و طراحان اولیه این رژیم انداخته است.

 


١٤:٠١ - دوشنبه ٢٩ تير ١٣٩٤    /    شماره : ٦٣٤٢٦٤    /    تعداد نمایش : ١٤٤٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج