آثار منتشره
مجموعه نشستهاي «افراط گرايي در آفريقا»

قیمت : 0  ریال

چكيده مباحث نشست هاي تخصصي "افراط گرايي در آفريقا"

ناشر: گروه انتشاراتي بين المللي الهدي 

نوبت چاپ: اول، 1395 هـ.ش

شمارگان: 1000

خلاصه: به دليل اهميت پديده افراط گرايي ديني و تاثيرات فرهنگي و سياسي آن در جهان اسلام؛ مركز مطالعات فرهنگي بين المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلاميبراساس وظايف خود درباره اطلاع رساني تحولات و پديده هاي فرهنگي بين المللي و همچنين انعكاس آنها به مراكز علمي و فرهنگي داخل كشور؛ طرح ها و پروژه هاي متعددي از جمله برگزاري نشست ها و همايش هاي علمي و چاپ و نشر مقالات و تحقيقات در خصوص افراط گرايي وگرايشات تكفيري را صورت داده است.

مجموعه نشست هاي پيش رو، ديدگاههاي ارائه شده از سوي محققان و صاحب نظران مدعو مركز مطالعات درباره ابعاد مختلف بحث افراط گرايي و گروههاي تكفيري است كه مي تواند براي مراكز و پژوهشگران داخلي قابل استفاده باشد.

مركز مطالعات اميد دارد تا انتشار اين اثر، فرصتي براي آگاهي هر چه بيشتر پژوهشگران و محققين داخلي درباره عوامل و بسترهاي سياسي - اجتماعي افراط گرايي و زمينه هاي ايجاد و گسترش ايدئولوژي هاي افراط گرا در جهان اسلام و ارائه راه حل هاي موثر مقابله با آن را فراهم آورد.

براي دريافت فايل كتاب اينجا را كليك نماييد.