آثار منتشره
تاريخ فرهنگي و علمي سمرقند و بخارا در دوران اسلامي

قیمت : 0  ریال

تاريخ فرهنگي و علمي سمرقند و بخارا در دوران اسلامي

مؤلف: دكتر محسن حيدرنيا

ويراستار: زهرا گرامي

ناشر: گروه انتشاراتي بين المللي الهدي

نوبت چاپ: اول، 1395 هـ . ش

خلاصه: ماوراءالنهر به سرزمين هاي آن سوي نهر جيحون اطلاق مي شود كه تا بالاي رود سيحون كه بلاد ترك بوده امتداد مي يافته است. اين منطقه از جهان بي ترديد يكي از مناطق فرهنگي و معنوي و در عين حال تمدني جهان محسوب مي شود. از شهرهاي كوچك و بزرگ اين ديار هماره عالمان و دانشمندان بزرگ برخاسته اند. دو شهر باستاني سمرقند و بخارا را مي توان از مهم ترين و برجسته ترين مكان ها و مراكز بروز و شهرو فرهنگ و تمدن ايراني- تركي و اسلامي به حساب آورد.

در طول تاريخ پيش و پس از اسلام حوادث زيادي بر اين دو شهر رفته و سمرقنديان و بخارائيان شاهد وقايع بسيار سياسي و اجتماعي و فرهنگي بوده اند. برآيند و حاصل اين حوادث و وقايع پيدايش تجارب و اندوخته هاي علمي و فرهنگي ارزشمندي بوده است كه لااقل در مقاطعي چون سامانيان و تيموريان اين دو شهر را به مراكز اصلي تمدن و فرهنگ آن روزگاران تبديل ساخت. 

براي دريافت فايل كتاب اينجا را كليك نماييد.