آثار منتشره
رويكردهاي امام خميني(ره) در عرصه بين الملل

قیمت : 0  ریال

گزارش نشست «رويكردهاي امام خميني(ره) در عرصه بين الملل»

سخنران: يحيي فوزي

سال نشر: 1395

خلاصه: امام خميني مواضع صريح و آشكاري درباره نظام بين الملل دارد و به صورت خاص مسائل مربوط به حوزه نظام بين الملل را واكاوي مي كند. ايشان به عنوان فقيه و فعال سياسي با اعلان مواضع خويش با رويكردي مبتني بر آرمانگرايي واقع بين، رسيدن به نظام مطلوب تري را در عرصه جهاني خواستار بوده و راهبردهايي را در عرصه سياست خارجي دنبال مي كرد.

امام براساس آرمان هاي خود كه ناشي از انديشه اسلامي و واقعيت هاي نظام بين الملل بود، روابط  بين الملل و مناسبات حاكم بر آن را تحليل و نقد مي كرد. از ديدگاه امام خميني نحوه توزيع قدرت در ساختار سياسي روابط بين الملل، نابرابر و ناقض حقوق ملت ها و كشورهاي ضعيف است.

براي دريافت فايل كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.