آثار منتشره
چهره اسلام در رسانه هاي بريتانيا

قیمت : 0  ریال

چهره اسلام در رسانه هاي بريتانيا

نويسندگان: پل بيكر، كاستاس گابريلاتوس، توني مك انري

مترجم: مريم سلماني زاده

سال نشر: 1395

خلاصه:

اثر حاضر تحقيقي زبان شناختي است كه به چگونگي انعكاس چهره اسلام و مسلمانان در مطبوعات بريتانيا مي پردازد. در اين تحقيق از پيكره اي 140 ميليون واژه اي از روزنامه هاي مختلف اين كشور استفاده شده است. در زمان نگارش اين اثر، مخالفت با مسلمانان افزايش يافته بود. اين كتاب به نقش مطبوعات سراسري بريتانيا در معرفي اسلام و مسلمانان به خصوص در سال هاي پس از 11 سپتامبر مي پردازد.

مؤلفان كتاب از آن جهت رسانه هاي نوشتاري را برگزيده اند كه معتقدند اين نوع رسانه در شكل دهي افكار عمومي و نيز پررنگ كردن برخي موضوعات حائز اهميت است. بدين منظور تمام مطبوعات بريتانيا را مورد بررسي و تحليل قرار داده اند. در نهايت، مؤلفان، پيشنهاداتي در خصوص گزارش ها و بازنمودهايي مي دهند كه در يك اجتماع منسجم، مخرب و غير سازنده هستند. آنها همچنين نشان مي دهند كه چه كسي از انعكاس چهره مسلمانان و اسلام به آن گونه كه در مطبوعات اوايل قرن بيست و يكم بريتانيا نشان داده مي شود، سود مي برند. 

براي دريافت كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.