آثار منتشره
تاثيرات زبان شناختي فارسي بر زبان و فرهنگ سواحيلي

قیمت : 0  ریال

تاثيرات زبان شناختي فارسي بر زبان و فرهنگ سواحيلي

نويسندگان: دكتر اليناز فرمهيني فراهاني و دكتر يداله پرمون
سال چاپ : ۱۳۹۶

خلاصه:
یکی از مباحث زبان شناسی، قرضگیری واژه ها و اصطلاحات از زبانهای دیگر است که از آنها با عنوان «وامواژه» و یا « واژگان قرضی » نام می برند قرض گیری به دلایل مختلف اتفاق میافتد، از جمله علل آن، همنشینی فرهنگها و تمدنها با یکدیگر است که به دلایل متفاوت؛ مثل جنگ، تبادل فرهنگی و غیره رخ میدهد. در طول تاریخ، زبان فارسی واژگان فراوانی از فرهنگهای دیگر اخذ کرده و همچنین سایر زبانها از زبان فارسی و واژگان آن تاثیر پذیرفته اند. یکی از زبانهایی که واژگان قرضی فارسی در آن کاملا مشهود است ، زبان سواحیلی است. پژوهش حاضر تحقیقی است پیرامون عناصر قرضی فارسی در سواحیلی و چارچوب اصلی این پژوهش زبانشناسی اجتماعی است . یکی از حیطه های مورد بررسی در این چارچوب ، حیطه ی واژگان قرضی است، که این پژوهش، به کلی در حوزهی آن قرار می گیرد.

براي دريافت فايل كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.