آثار منتشره
مجموعه مقالات رهاورد قفقاز

قیمت : 0  ریال

مجموعه مقالات "رهاورد قفقاز"

به كوشش: الهه كولايي و سارا روا

سال نشر: 1395

خلاصه:

اين كتاب دستاورد يك سفر پژوهشي و مطالعاتي چند تن از اساتيد و دانشجويان رشته مطالعات منطقه اي (گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز) به تفليس، مركز جمهوري زيباي گرجستان است. استادان و دانشجويان با انگيزه ايجاد شده در اين سفر مقاله هايي را در زمينه هاي مختلف نگاشتند تا به سهم خود در مسير شناخت قفقاز جنوبي، ظرفيت ها و امكانات آن براي تامين منافع متقابل ايرانيان و گرجيان گامي هر چند كوچك بردارند. آنان در اين سفر كوتاه از محبت و مسئوليت پذيري شايسته تقدير رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران برخوردار شدند.

ديدن جاذبه هاي طبيعي و گردشگري اين كشور كوچك و زيباي كناره درياي سياه، كه با ابراز محبت صميمانه گرجيان به ويژه ايران شناسان گرجستان همراه بود، خاطره هايي به ياد ماندني را براي اساتيد و دانشجويان ثبت كرد. بي ترديد پيوند و ارتباط محكم و سازنده دانشگاه با مراكز اجرايي مربوط در همه حوزه ها، به ويژه در علوم انساني، مي تواند آنان را در ايفاي بهينه وظايف و كاركردهاي خود ياري كند.

براي دريافت فايل كتاب اينجا را كليك نماييد.