آثار منتشره
منشور ديپلماسي فرهنگي ج.ا.ايران از ديدگاه مقام معظم رهبري

قیمت : 0  ریال

منشور ديپلماسي فرهنگي ج.ا.ايران از ديدگاه مقام معظم رهبري

نويسنده : زينب مظاهري

سال نشر: 1395

خلاصه: 

ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي و ظرفيت ها و امكانات بي بديل جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به اقتدار فرهنگي در جهان از يك سو، و افزايش روزافزون نقش آفريني عنصر فرهنگ در عرصه روابط بين الملل از سوي ديگر، ضرورت توجه هر چه بيشتر به فعاليت هاي فرهنگي بين المللي و برنامه ريزي هوشمندانه در اين زمينه را آشكار مي سازد. بديهي است هر گونه برنامه ريزي در حوزه فرهنگي بين المللي، مي بايست در چارچوب اهداف و سياست هاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران- كه در اسناد بالادستي و همچنين بيانات رهبر كبير انقلاب (قدس سره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) نمايان شده- صورت پذيرد. به همين منظور پژوهش حاضر در پي آن بوده كه با بررسي بيانات مقام معظم رهبري و استخراج و تحليل مفاهيم كليدي مرتبط با روابط و فعاليت هاي فرهنگي بين المللي، زمينه را براي همسو نمودن اين فعاليت ها با منويات ايشان مهيا سازد. نتايج حاصل از اين تحليل مي تواند در سياستگذاري و برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي، مديريت عملكرد در سطح نمايندگي هاي فرهنگي، سازمان و در سطح ملي و همچنين شناسايي و جذب نيرو، آموزش نيروها و فرهنگ سازي و ارتقاء فرهنگ سازماني مورد استفاده قرار گيرد.

براي دريافت فايل كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.