آثار منتشره
بازي سرنوشت در مصر

قیمت : 0  ریال

در طول چند سال گذشته، جامعه سياسي و اجتماعي مصر دچار تحولات مختلفي گرديده است و صاحب نظران مختلفي به بررسي جريانات صورت گرفته در اين كشور پرداخته اند. اثر پيش رو حاصل مصاحبه حضوري با آقاي دكتر خامه يار، رايزن جمهوري اسلامي ايران در كويت مي باشد كه به بررسي آخرين تحولات مصر پس از انقلاب و پيروزي و سپس كودتاي نظاميان مي پردازد.
براي دريافت متن كامل مقاله اينجا را كليك نماييد.