احمديه
فرقه احمدیه ، عقاید ، درگیری با وهابیت ، مراکز بهداشتی ، مساجد ، مدارس و فعالیت های آموزشی در سیرالئون

 منبع : رايزني فرهنگي ج.ا.ا در سيرالئون

 نويسنده : محمدرضا قزلسفلي    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1392/10/01  

به نام خدا

 

مقدمه : سابقه حضور و فعالیت های وسیع فرقه احمدیه در سیرالئون به بیش از هفتاد سال می رسد لیکن به خاطر مغایرت برخی عقاید آن ها  با اعتقادات سایرمسلمانان این کشور دست آوردهای قابل توجه مردمی نداشته است .

   این فرقه با توجه به داشتن اختلاف عقاید  بویژه در خصوص خاتمیت پیامبر اکرم  (ص) ، مهدویت و... با اعتقادات مسلمانان مالکی مذهب و شیعیان سیرالئون تا کنون تلاش نموده است تا در تبلیغات خود سیاست دو گانه اعمال نماید .

   اکثر پیروان این فرقه در سیرالئون که به خاطر برخی منافع اقتصادی وارد فرقه احمدیه شده اند علی رغم اشتغال در فعالیت های آموزشی ، بهداشتی و اقتصادی فراوان در این کشور تعدادی  مقامات دولتی ،  کارمندان ، برخی تجار،  وکلاء و برخی امام های در سطح پائین می باشند .

   از این روی حمایت برخی شهروندان این کشور از این فرقه جنبه های اقتصادی و یا سیاسی دارد . شاهد این ادعا ، این است که مساجد این فرقه در سیرالئون عمدتا کمترین نمازگزار را در خود جای می دهد .

   اگر چه درصد قابل توجهی دانش آموز دبیرستانی در مدارس متعلق به فرقه احمدیه ثبت نام می شوند لیکن مسئولان آموزشی این فرقه به خاطر مغایر بودن عقاید آن با اعتقادات مسلمانان ملکی مذهب و پیروان تیجانیه سیرالئون نتوانسته اند اهداف رهبران لندن نشین خود را تحقق دهند .

   با وجود اینکه درصد قابل توجهی از مسلمانان سیرالئون به خطر داشتن ضعف علمی و اطلاعاتی از اهداف و سیاست های فرقه احمدیه آگاهی کافی ندارند. امروزه بسیاری از علماء ، امام ها ، استاتید ، فرهنگیان و... به این نکته پی برده اند که فرقه احمدیه برای انحراف عقاید مسلمانان از اعتقادات اصیل و ناب اسلامی تاسیس شده و تلاش می نماید  میرزا غلام احمد قادیانی را امام زمان ، مهدی موعود ، مسیح نجات بخش و پیامبر زمان معرفی می کنند .

   یکی از دلایل حضور فرقه احمدیه در سیرالئون و عدم مخالفت با آن ناتوان بودن دولت و ملت این کشور در تاسیس موسسات آموزشی و همچنین هم سوئی برخی سیاست مداران همگام  با سیاست های انگلستان می باشد .

     سیرالئون بیش از یک صدو پنجاه و سه سال مستعمره انگلستان بوده است . ظرف این مدت مبلغین مسیحی و بعضا مسلمان انگلستان با تبلیغات مسموم خود ضمن کم سواد نگهداشتن  مردم ، غیرت دینی را در بین مسلمانان از بین برده اند.  مضافا اینکه طبق قانون اساسی این کشور که عوامل استعمار در تدوین آن دست داشته اند  انتخاب و تبلیغ دین در سیرالئون آزاد می باشد . لذا هر فرقه ، گروه و سازمانی که در امر مدرسه سازی اقدام نماید مورد استقبال مقامات کشوری قرار می گیرد .

   در سیرالئون آزادی مذهبی و دینی ، فرهنگی ، اقتصادی و... کاملا وجود دارد. هندو ها و پیروان فرقه های دینی اعم از مسلمان و مسیحی در " آزادشهر " سیرالئون فعالیت می نمایند .

   گذشته از اهداف استعماری ، یکی از امتیازهای فرقه احمدیه در سیرالئون این است که با تاسیس مدارس ، درمانگاه و ...  باری را از دوش دولت بر می دارد . امتیازی که برای سایر پیروان دینی و مذهبی نیز با شرایطی محفوظ می باشد .

   چه انگیزه ای باعث شده تا مبلغین پاکستانی این فرقه در روستاهای بدون امکانات رفاهی و نداشتن آب شرب بهداشتی حضور دارند ؟ آیا آن ها حقیقتا به اسلام ناب علاقمند هستند ؟ در جریان سفرها به مناطق روستائی دور دست مقامات محلی اظهار می دارند که فرقه احمدیه در روستاهای سیرالئون در استخراج " الماس " دست داشته و معتقد هستند که اعضای این فرقه با همکاری برخی افراد بومی مزدوربه بهانه ساخت تعدادی مدرسه و مسجد ،  زکات محصولات مسلمانان فقیر را جمع آوری نموده و به لندن می فرستند .

   در سال های اخیر فرقه احمدیه به منظور جذب مسلمانان سیرالئون تلاش نموده است که در عقاید خود نسبت به خاتمیت پیامبر اکرم (ص) بطور مصلحتی تجدید نظر نمایند.

   پیشتر این فرقه ناشر این عقیده بود که " میرزا غلام احمد " برابر پیامبر اکرم (ص) می باشد . این فرقه خاتمیت حضرت محمد (ص) را مانند امضاء پایان نامه تلقی می کرد . لیکن امروزه با رشد فکری و دینی مسلمانان سیرالئون این عقیده را پنهان نموده و رهبران خود را پیامبری در زیر چتر حضرت محمد (ص) و در صورت اعتراض مستدل به عنوان قائد و رهبر معرفی می نمایند .

   از سوی دیگر در سال های اخیر همواره  بین این فرقه و عوامل وهابیت در سیرالئون اختلافات ظاهری بوده  است. اعضای طرفین یکدیگر را تکفیر نموده و عمال استعمارگران می دانند .

  آقای سعید الرحمن رئیس پاکستانی فرقه احمدیه در سیرالئون همواره تلاش های وحدت آفرین نمایندگی فرهنگی را ستوده و از مواضع کشورمان در برابر سلطه گری های آمریکا دفاع می کند. وی ظاهرا معتقد است که آمریکا و وهابیت دشمن بشریت می باشند.

   وی که بیش از پانزده سال رئیس فرقه احمدیه در سیرالئون می باشد با پنهان نگهداشتن نقش انگلستان در تاسیس فرقه های ضاله احمدیه ، وهابیت و بهائیت معتقد است که آمریکا حامی وهابیت بوده و این فرقه مسبب کشتار مسلمانان در عراق ، افغانستان و... می باشد .

   در اقدامی مشابه آقای عمر فاروق باه تحصیل کرده ریاض و از مبلغین افراطی وهابی معتقد است که فرقه احمدیه از عوامل انگلستان می باشد.

    فرقه احمدیه در سیرالئون که با هیچ گروهی درگیری سیاسی و مذهبی آشکار ندارد نسبت به پیروان مذهب اهل البیت (ع) و شیعیان احترام قائل بوده و برخلاف پیروان وهابیت در برخوردها با شیعیان کمال اخلاق و معاشرت را مراعات می نمایند .

   دو فرقه احمدیه و وهابیت که دارای رادیو اف ام هستند در برنامه های خود یکدیگر را تکفیر نموده و همدیگر را تهدیدی جدی برای جهان اسلام می دانند .

   در حقیقت فرقه احمدیه به نقل از عایشه مبنی بر اینکه  " همانا بگو او خاتم الانبیاء است، اما نگو که بعد از او پیامبری نباید باشد " معتقد است که سخنان عایشه با خاتم الانبیاء بودن حضرت محمد (ص) مغایرتی نداشته و آنچه که حضرت محمد (ص) گفته اند این بود که او آخرین پیامبر قانون گذار و شارع بودند لذا هر پیامبری بعد از حضرت محمد (ص) ظاهر شود باید تحت شریعت آن حضرت عمل نماید !!!.

   از سوی دیگر در یک اقدام ظاهری فرقه احمدیه معتقد است که رهبر آن جزئی از امت پیامبر اسلام بوده و پیامبری، پیرو پیامبر اکرم (ص) می باشد و هیچ چیز از خود ندارد . هر چیزی که میرزا غلام احمد داشت در حقیقت به سرور و آقایش حضرت محمد (ص) که خاتم الانبیاء است متعلق می باشد .

 

 

فعالیت های فرقه احمدیه در سیرالئون

 

کادر رهبری و اعضاء اجرائی

 

   درحال حاضر آقای سعید الرحمن پاکستانی رهبر و امیر فرقه احمدیه درسیرالئون می باشد . دفتر این فرقه در فریتاون دارای پانزده کادر پرسنلی تحت عنوان جانشین امیر ، دبیر کل ، مدیر اقتصادی ، مدیر تبلیغات ، مدیر آموزش ، مدیر تربیتی ، مدیر امور ازدواج ، مدیر وقف ، مدیر روابط  عمومی ، مدیر کشاورزی و... می باشد .

 

کتاب فروشی های فرقه احمدیه در سیرالئون

 

   فرقه احمدیه درشهرستان های فریتاون ، بو ، کنما ، مکینی و ماگبوراکا دارای کتاب فروشی می باشد . اکثر این کتاب فروشی ها به خاطر عدم سنخیت محتوای کتاب های آن ها با اعتقادات مسلمین از کمترین مشتری برخوردار هستند .

 

انتشارات فرقه احمدیه در سیرالئون

 

   تقریبا همه کتاب ها و نشریات فرقه احمدیه در سیرالئون تحت عناوین " مرد خدا ، اسلام چیست ؟ ، نگاهی به زندگی امام زمان میرزا غلام احمد خان ، احمدیه در اسلام و ده ها مورد دیگر "  چاپ لندن و در زمینه ترویج اعتقادات این فرقه  و همچنین زندگینامه  " میرزا غلام احمد " موسس این فرقه می باشند .

 

 

درمانگاه های فرقه احمدیه در سیرالئون

 

 

   فرقه احمدیه بیش از چهار درمانگاه در شهرستان های بواجیبو در استان جنوبی ، روکوپر در استان شمالی ، مایل 91 در استان شمالی ، مسینگ بی در استان شمالی سیرالئون تاسیس نموده است که با توجه به فقر شدید حاکم بر این مناطق امتیازی بزرگی برای آن فرقه محسوب می گردد .

 

مساجد فرقه احمدیه در سیرالئون

 

   فرقه احمدیه ادعا می نماید که در شهرستان های سیرالئون بیش از سیصد مسجد بنا نموده و در فریتاون دارای چهار مسجد بزرگ می باشد . لازم به ذکر است که تعداد اندکی از مسلمانان سیرالئون در مساجد احمدیه نماز اقامه می نمایند. 

 

مدارس فرقه احمدیه در سیرالئون

 

 

   در سیرالئون کمتر شهرستان و روستائی وجود دارد که از مدارس فرقه احمدیه بهره مند نباشد . از این روی فعالیت های این فرقه در زمینه تاسیس مدرسه چشمگیر بوده است . 

   دولت های سیکولار سیرالئون به دلائل ضعف مالی ، اعتقادی و... در زمینه ساخت و تاسیس مدارس اسلامی فعالیتی نداشته اند . لذا با تاسیس مدرسه در این کشور از سوی هر دین و مذهبی به گرمی استقبال می شود .

   فرقه احمدیه که با ساخت و تاسیس مدارس فراوان در سیرالئون که رتبه اول را داشته است امتیاز ویژه ای برای خود بدست آورده است . امروزه به استثنای تعدادی مدارس متعلق به لبنانی ها ، جمهوری اسلامی ایران ، عربستان سعودی و... اکثریت مراکز آموزشی  سیرالئون در اختیار مسیحیان و فرقه احمدیه می باشد .

   مدارس تحت پوشش مسیحیان سیرالئون نیز از کمیت و کیفیت چشمگیری برخوردار هستند . در مجاورت هر کلیسا مدرسه ای مسیحی بنا شده است . با وجود کثرت مدارس تحت پوشش فرقه احمدیه بسیاری از مسلمانان فرزندان خود را در مدارس مسیحیان ثبت نام می نمایند .

 

آمار مدارس فرقه احمدیه

 

   آمار مدارس احمدیه در سیرالئون که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده است به شرح ذیل می باشد :

 

مدارس متوسطه

 

   بر اساس آخرین آمار رسمی ،  تعداد دبیرستان های فرقه احمدیه در سیرالئون که با یونی فرم اسلامی مختلط می باشند بیست و یک مورد بوده  و به شرح ذیل است :

1-    دبیرستان اسلامی احمدیه – خیابان کی سی فریتاون .

2-    دبیرستان اسلامی احمدیه – منطقه نیوتاون فریتاون .

3-    هنرستان فنی و حرفه ای احمدیه  در شهرستان مکینی – شمال سیرالئون.

4-    دبیرستان اسلامی احمدیه در شهرستان کامبیا – شمال کشور .

5-    دبیرستان اسلامی احمدیه در شهرستان کابالا – شمال کشور .

6-    دبیرستان اسلامی احمدیه در منطقه لنگی – غرب کشور .

7-    دبیرستان اسلامی احمدیه در منطقه مسینگ بی – غرب کشور .

8-    دبیرستان اسلامی احمدیه در منطقه بلاما – شرق کشور .

9-    دبیرستان اسلامی احمدیه در منطقه بواجیبو – شرق کشور.

10-                       دبیرستان اسلامی احمدیه درمنطقه جورو – جنوب کشور .

11-                       دبیرستان اسلامی احمدیه در شهرستان کنما – شرق کشور.

12-                       دبیرستان اسلامی احمدیه در شهرستان دارو – شرق کشور.

13-                       دبیرستان اسلامی احمدیه ویژه دختران در شهرستان تومبودو  جنوب کشور .

14-                       دبیرستان اسلامی احمدیه در شهرستان بو – جنوب کشور .

15-                       دبیرستاون اسلامی احمدیه در شهرستان کوریبون دو – جنوب کشور .

16-                       دبیرستان اسلامی احمدیه در شهرستان روتی فانک – جنوب کشور.

17-                       دبیرستان اسلامی  باگروای احمدیه  در شهرستان سینیهون – جنوب کشور .

18-                       دبیرستان اسلامی احمدیه در شهرستان فایرو – جنوب شرقی کشور.

19-                       دبیرستان طاهر احمدی در شهرستان کایلاهون – جنوب شرقی کشور .

20-                       دبیرستان اسلامی احمدیه در شهرستان یوماندو – جنوب شرقی کشور .

21-                       دبیرستان اسلامی احمدیه در شهرستان باوماهون – جنوب شرقی کشور .

 

تقسیم بندی منطقه ای مدارس متوسطه احمدیه در سیرالئون

 

1-    منطقه فریتاون  -  دو باب .

2-    منطقه بومبلی   - یک باب .

3-    منطقه کامبیا  - دو باب .

4-    منطقه کوینادو  - یک باب .

5-    منطقه پورت لوکو – یک باب .

6-    منطقه تون کو لی لی – یک باب .

7-    منطقه کنما  - چهار باب .

8-    منطقه کایلاهون – دو باب .

9-    منطقه کونو – دو باب .

10-                       منطقه بو – دو باب .

11-                       منطقه مویامبا  - دو باب .

12-                       منطقه پوجیهون  - یک باب .

13-                       منطقه بون ثه  - صفر .

 

   بنا بر آمار فوق تعداد مدارس متوسطه فرقه احمدیه در کشور شش میلیونی سیرالئون بیست و یک مورد می باشد . لازم به توضیح است که تعداد کل مدارس متوسطه سیرلئون اعم از مسیحی و اسلامی در چهار استان این کشور دویست و یک مورد می باشد .

 

مدارس ابتدائی فرقه احمدیه درسیرالئون

 

  بر اساس اطلاعات واصله از دفتر فرقه احمدیه و وزارت آموزش ، جوانان و ورزش سیرالئون این فرقه  در شهرستان ها و روستاهای کل کشور بیش از نود و شش مدرسه ابتدائی تحت عنوان " دبستان احمدیه " تاسیس نموده است.

 

تقسیم بندی منطقه ای مدارس ابتدائی احمدیه در سیرالئون

 

1-    منطقه شهرستان بو -  چهارده باب .

2-    منطقه شهرستان بونده  -  چهار باب.

3-    منطقه بوم بلی  - یک باب .

4-    منطقه کویونادگو  - سه باب.

5-    منطقه کایلاهون  - هشت باب .

6-    منطقه کنما -  هفده باب .

7-    منطقه کامبیا – یازده باب .

8-    منطقه کونو – یک باب .

9-    منطقه مویامبا – هشت باب .

10-                       منطقه پوجیهون  - یازده باب .

11-                       منطقه پورت لوکو – سه باب .

12-                       منطقه غربی فریتاون و حومه – هفت باب .

13-                       منطقه تون کولی لی – هشت باب .