اسلام و مسلمانان در فدراسيون روسيه
اسلام و مسلمانان در فدراسيون روسيه

 منبع :

 نويسنده : رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روسيه    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1392/10/17  

 

نوشتار پيش رو شامل مطالبي در ارتباط با نگاه روسي به اسلام گرايي، نگاهي اجمالي به سازمان هاي اسلامي زنان در جمهوري تاتارستان، اسلام در قفقاز شمالي (تحليلي جامعه شناختي) و... مي باشد.

براي دريافت متن كامل گزارش به لينك پايين مراجعه نماييد.دانلود فايل : islam_russia.pdf ( 1080KB )