ديپلماسي فرهنگي آمريكا و فرانسه
ديپلماسي فرهنگي آمريكا و فرانسه

 منبع :

 نويسنده : سيدحسين شرف‌الدين    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1392/11/02  
سياست توسعه کاربرد زبان ملي، بخشي از ديپلماسي فرهنگي نسبتاً خاموش بسياري از کشورهاي جهان، به ويژه ابرقدرت­هاست. اين کشورها در تحقق اين مهم از سياست­ها و راهکارهاي متنوعي به تناسب پيشرفت‌هاي زماني سود جسته­اند. در اين نوشتار برخي از مهم‌ترين شيوه‌هاي اعمال شده به وسيله دو کشور فرانسه و آمريكا در گسترش زبان فرانسوي و انگليسي به منزله دو زبان زنده و شايع پرداخته شده است. برخي از آنچه تحت عنوان راهکار يا سياست فرهنگي گفته شده، در حقيقت پي­آمد پنهان و غيرمقصود يا نتيجه قهري برخي سياست­هاي اعمال شده در طول تاريخ و به عبارتي شانس­ها و موفقيت­هاي ويژه­اي است که به نوعي به گسترش، تثبيت، ارتقا و برتري زباني خاص در کنار ساير برتري­هاي فرهنگي منتهي شده است.
نکته مهم اين که، گسترش زباني بيش از آن که به صورت مستقل، مطرح باشد، تابعي از مجموعه روابط و مناسبات مختلف جوامع انساني است و بالطبع ميزان موفقيت در اين عرصه، مرهون موفقيت و کسب وجهه و جايگاه در ساير زمينه­هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي است.
براي دريافت متن كامل مقاله به لينك پايين مراجعه نماييد


دانلود فايل : us.france.pdf ( 1230KB )