وضعيت زنان در جامعه استراليا
وضعيت زنان در جامعه استراليا

 منبع : مركز مطالعات فرهنگي بين المللي

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1395/05/03  

وضعیت زنان در جامعه استرالیا

به رغم آنکه صدای طبل آزادی زنان و حمایت از آنان در غرب گوش جهانیان را کر می کند رجوع به آنچه در داخل این کشورها می گذرد، حاوی حقایقی است که کسی را یارای کتمان کردن آن نیست.

جامعه استرالیا به عنوان یک جامعه پیشرفته در بیشتر زمینه های اجتماعی و فرهنگی و ارائه آمار و ارقام موفقیت های فراوان، همچنان در موضوع زنان به عنوان نیمی از جامعه دچار مشکل است. هرچند در مقایسه با بسیاری از جوامع کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، زنان در استرالیا از شرایط نسبتاً خوبی برخوردارند اما هنوز هم مشکلات حادی وجود دارد که دولتمردان نیز به آن اذعان دارند. این گزارش که بر اساس منابع این کشور تهیه شده است دارای سه بخش است:

·        بخش اول: نهضت زنان و مبارزه آنان برای آزادی و تساوی حقوق

·        بخش دوم: شرایط زنان مسلمان در این کشور

·        بخش سوم: آمار و اطلاعاتی پیرامون ازدواج و طلاق

براي دريافت كامل گزارش به فايل ضميمه مراجعه فرماييد.دانلود فايل : Women (1).pdf ( 3739KB )