مراكز اسلامي در سيدني
معرفي مراكز اسلامي در سيدني

 منبع : مركز مطالعات فرهنگي بين المللي

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1395/05/13  

مراكز و مؤسسات اسلامي سيدني پيوسته به عنوان بالاترين مراكز انديشه ­ورزي و جهت ­دهي جامعه مسلمان استراليا محسوب مي ­شوند و با حضور و فعاليت متفكران ديني، فعالان فرهنگي، دانش ­پژوهان و دانشجويان در اعتلاي ديني و جهت بخشيدن به حركتهاي فكري، اعتقادي، فرهنگي و سياسي جامعه مسلمانان استراليا نقشي اساسي دارند. رصد فعاليت­هاي فرهنگي و ديني و امكان سنجي فعاليت­ها، نيازمند الگو، ابزار مناسب، شناسايي ظرفيت­ها، مراكز فعال، سطح كارآيي و اثربخشي فعاليت­ها و برنامه ­هاي اسلامي در محيط چند فرهنگي سيدني مي ­باشند.

براي دريافت كامل مقاله اينجا را كليك نماييد.