مسلمانان بومي در استراليا
مسلمانان بومي در استراليا

 منبع : مركز مطالعات فرهنگي بين المللي

 نويسنده : پتا استفنسون    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1395/05/16  

 

مسلمانان بومي در استراليا

نويسنده: پتا استفنسون

امروزه بسياري از بوميان استراليا به دنبال تاكيد بر هويت بومي خود از طريق بهبود روابط با كشور، فرهنگ و جامعه استراليا هستند. اما بازيابي ميراث بوميان استراليا تنها به ميزان كمي از منظر تاريخي و همچنين خلوص و اصالت فرهنگي دنبال شده است. 

بر اساس اين تحقيق، نگرش بوميان هم گذشته نگر وهم آينده نگر مي باشد. آنان در تلاش براي رسيدن به ريشه هاي بومي خود هستند و اسلام پيوندهاي درخشاني بين آنان و ديگر مسلمانان ايجاد مي نمايد. 

براي دريافت كامل گزارش اينجا را كليك نماييد.