راهنمايي و رانندگي در استراليا
راهنمايي و رانندگي در استراليا

 منبع : مركز مطالعات فرهنگي بين المللي

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1395/06/13  

داشتن گواهینامه حق نیست، یک مزیت است! شعار فوق مورد پذیرش جامعه استرالیاست و به همین دلیل، دولت قوانین و شرایط ویژه ای را برای آن تعریف و تدوین نموده است تا به دست آوردن و داشتن آن برای مردم یک هنر و در اصل "مزیت" و متقاضی دقیقاً شرایط و شایستگی دریافت این "مزیت" اجتماعی را دارا باشد. اصل رعایت قوانین در همه زمینه ها امری نهادینه شده است و مردم از هر قشر و طبقه اجتماعی، دولتی، غیردولتی، مقامات و غیرمقامات آن را رعایت می کنند و بر رعایت آن نیز نظارت دارند. رعایت قوانین برای همه یکسان است و هیچ کس در برابر قانون مصونیت ندارد. تابلوهای رانندگی ملاک تنظیم و نحوه رانندگی است و تخطی از آنها جرم است. در یک کلام "فرهنگ احترام به قانون"و "جرایم سنگین عدم رعایت قانون"از مهم ترین ویژگی های این کشور است که باعث شده در شهرهای بزرگ و پر ترافیکی مثل سیدنی و ملبورن همیشه شاهد ترافیکی روان باشیم هرچند زمانی طولانی را در ترافیک بمانید اما تخطی از قوانین به ندرت صورت می پذیرد.

براي دريافت كامل گزارش اينجا را كليك نماييد.