آبورجينال ها
آبورجينال ها

 منبع : مركز مطالعات فرهنگي بين المللي

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1395/06/16  

بومیان استرالیا به عنوان یکی از بدوی ترین مخلوقات بشری که تاریخ آن شاید به ده ها هزار سال قبل برمی گردد و شیوه خاص زندگی، روابط اجتماعی، باورها و اعتقادات آنها نظر بسیاری از تاریخ پژوهان و باستان شناسان را به خود جلب کرده است. نداشتن تاریخ مکتوب و مستند نبودن خیلی از مطالب کنونی بر اهمیت آن افزوده است. دانشمندان زیست شناسی به کمک مورخین و زمین شناسان در پی کشف راز حضور این گروه از مردم در این منطقه اند و همین امر باعث شده است که اقوال مختلفی در خصوص پیدایش زندگی، سلوک و باقی ماندن آنان در این خطه بیان شود.

از بعد سیاسی نیز به عنوان مالکین اصلی این سرزمین هنوز به دنبال احقاق حقوق تضییع شده خود توسط فاتحان و مهاجرین هستند و این خود نیز ماجرای پر فراز و فرودی را در تاریخ معاصر این کشور به وجود آورده است. گزارش حاضر نگاهی گذرا به تاریخچه پیدایش بومیان استرالیا، شرایط آنان در دویست سال اخیر، وضعیت کنونی آنان از لحاظ سیاسی، فرهنگی و آداب و رسوم و ... دارد. 

براي دريافت كامل گزارش اينجا را كليك نماييد.