گزارش گفتگوهاي فرهنگي ايران و شبه قاره
گزارش اولين دور از گفتگوهاي فرهنگي ايران و شبه قاره در دهلي نو

 منبع : مركز مطالعات فرهنگي بين المللي

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1396/02/02  

اختتاميه اولين دور از گفتگوهاي فرهنگي ايران و شبه قاره هند با عنوان «اشتراكات فرهنگي ايران و شبه قاره، خرده فرهنگ هاي بومي در عصر جهاني شدن» با حضور آقايان دكتر علي دهگاهي؛ رايزن فرهنگي ج.ا.ايران در دهلي نو، دكتر محمد كافي؛ رييس دانشگاه فردوسي مشهد و دكتر احمد رضي؛ رييس دانشگاه گيلان، خانم كاپيلا واتسيان از اعضاي هيات رييسه مركز بين المللي هند، خانم پروفسور آذرميدخت صفوي؛ رييس مركز تحقيقات زبان فارسي دانشگاه اسلامي عليگر و خانم پروفسور شرناز كاما؛ موسس و مديربنياد پارزور يونسكو، مهدي زارع بي عيب؛ وابسته فرهنگي و مسئول خانه فرهنگ ج.ا.ايران در بمبئي، مصطفي سهراب؛ رييس اداره شبه قاره و عليرضا دانش نيا ؛ كارشناس ارشد مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، سخنرانان، محققين، اساتيد و شخصيت هاي علمي و فرهنگي در مركز بين المللي هند در دهلي نو برگزار گرديد.

براي دريافت كامل گزارش اينجا را كليك نماييد.