گزارش پژوهشي «ديپلماسي عمومي كشور اندونزي»
گزارش پژوهشي«ديپلماسي عمومي كشور اندونزي»

 منبع : مركز مطالعات فرهنگي بين المللي

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1396/04/24  

اگرچه دیپلماسی عمومی  مشارکت دادن عموم در فرآیند تدوین و اجرای سیاست های بین المللی در داخل وخارج  در غرب شکل گرفت، اما این مقوله در منطقه پهناور آسیا نیز از جمله در جنوب شرق آسیا جای خود رابه خوبی باز کرده است. در این منطقه، اندونزی مسیر مختص خود را ترسیم نموده است. این کشور از یک کشور خود کامه درحالت توسعه به یک قدرت نوظهور جوان و دموکراتیک تبدیل شده است.

این گزارش بطور خلاصه به تغییرات فراگیر در الگوهای زیرین دیپلماسی عمومی، به ویژه دیپلماسی عمومی قدرتهای نوظهور، می پردازد. گزارش در این راستا به این موارد می پردازد: 1) ویژگیهای کلیدی و تحولات اخیر در دیپلماسی عمومی اندونزی را مورد بررسی قرار میدهد 2) مسیر آتی احتمالی دیپلماسی عمومی اندونزی را ترسیم می کند. دیپلماسی عمومی همچنان یکی از آیتم های عمده ای است که رئیس جمهور کنونی اندونزی  همانگونه که وعده اش را داده  باید طی سالهای آتی به آن بپردازد. پیشنهادات ارائه شده در این گزارش در مورد همنوعان اندونزی و دیگر کشورها در آن سوی دنیا نیز مصداق دارند. این گزارش درمی یابد که اندونزی به عنوان یک تازه وارد کار خود را به شکل نوآورانهای با سیاست عمومی منحصربه فرد «بين الداخلي»(intermestic )(ترکیبی

از واژگان داخلی و بین المللی) خود آغاز کرد اما اکنون با رکود و انزوا مواجه است. وزارت امور خارجه اندونزی در دولت رئيس جمهور جوكو ويدودو به نظر حاكميت ملي و اقتصاد را بر تبعيت از شعار«صفر دشمن، هزار دوست» سوسيلو بامبانگ يودهويونو(2004-2015) رئيس جمهور سابق ارجح مي داند. اندونزي نيازمند يك رويكرد «بين الداخلي تر» و انسجام بخش تر در قبال ديپلماسي عمومي است تا بدين طريق بتواند به عنوان يك قدرت نوظهور نقش معتبري در آسيا و وراي آن در آينده ايفا كند.                             

براي دريافت كامل گزارش اينجا را كليك نماييد.