آثار منتشره
جستاري در فرهنگ ايتاليا

قیمت : 0  ریال

مجموعه مقالات «جستاري در فرهنگ ايتاليا»

به كوشش: نويد رسولي

سال نشر: 1395

خلاصه: كتاب حاضر محتوي 7 مقاله شامل: بدگماني نسبت به اسلام در غرب؛ نحله­ها و جريان هاي فرهنگي در ايتالياي معاصر؛ ايرانيان در ايتاليا؛ فرهنگ عمومي و ذائقه فرهنگي مردم ايتاليا؛ هويت زبان و ادبيات ايتاليايي و آشنايي ايراني ها با آن؛ جايگاه و وضعيت زنان مهاجر در ايتاليا؛ و يهوديت در ايتاليا، به مسايلي در اين كشور مي پردازد كه هر كدام، از موضوعات مهم و قابل تامل در جامعه بين الملل مي باشند.

جستار حاضر نشان مي دهد در فضاي تبليغاتي كه پس از واقعه 11 سپتامبر عليه اسلام و مسلمانان در همه كشورهاي غربي از جمله ايتاليا بوجود آمد و گسترش يافت، تنها مسلمانان راديكال هدف قرار نمي گيرند، بلكه تماميت اسلام و همه مسلمانان، هدف حملات اسلام هراسي قرار دارند. اين در حالي است كه مسئولان جوامع اسلامي در ايتاليا، بارها اعلام كرده اند كه مسلمانان، همواره در رشد و شكوفايي كشورهاي اروپايي نقش مهمي را ايفا كرده اند.

اين مقالات، پرتوي بر وضعيت مسلمانان و ساير موضوعات فرهنگي در ايتاليا تابانده و راهنمايي براي متوليات امر فرهنگ است تا با اقدامات فرهنگي مناسب، موانع را به سهم خود مرتفع نموده و براي اعتلاي نام اسلام و مسلمانان در سراسر جهان بكوشند.

 براي دريافت فايل كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.