آثار منتشره
گفت و گوي فرهنگي ايران و لهستان

قیمت : 0  ریال

گفت و گوي فرهنگي ايران و لهستان 

سال انتشار: 1396

خلاصه: در زمان جنگ جهاني دوم ، بيش از يكصدهزار نفر لهستاني، كه اغلب آنها را زنان و كودكان بي پناه تشكيل مي دادند، از طريق مرز روسيه(بندرانزلي) وارد ايران شدند. از آنجايي كه آنان شرايط بسيار سختي در سيبري داشتند، مهاجرت به ايران اتفاق خوبي بود، به نحوي كه بسياري از اين افراد در خاطرات و گفتگوهاي خود كه بعدها انجام دادند، از اين مهاجرت به عنوان «ورود به بهشت» ياد كرده اند. اين اتفاق مهم و تاريخي در شرايطي رخ داد كه مردم ايران خود از فقر و گرسنگي رنج مي بردند، اما با مهرباني پذيراي آوراگان لهستاني شدند و با اهداي لباس و غذا تلاش كردند تا از آ،ها حمايت كنند. لهستاني ها نيز آداب ميهمان را به نحو احسن به جاي آوردند، آراستگي و تميزي اردوگاه هاي آنان، اهتمام آنها به كار كردن و فعاليت هاي مثبت، حضور برخي از اين مهاجران در بازار كار ايران و به ويژه به اشتراك گذاشتن مهارت هاي خويش با همكاران ايراني و حضور ايشان در زندگي روزمره ايرانيان، نشان داد شاعر بزرگ ايراني مولوي، به درستي گفته بود كه «همدلي از هم زباني بهتر» است.

براي دريافت كامل فايل كتاب اينجا را كليك نماييد.