آثار منتشره
ايرانشناسي

قیمت : 0  ریال

نويسنده: خانم زندي

سال 1397

خلاصه: ايران نام يك سرزمين نيست جلوهگاه تاريخ و هنر است، ايران پهنه ايي با قدمت حيات انسان كه برفراز و نشيبهايش نام بزرگ و جلوهگاه تاريخ، در عرصه فرهنگ و هنر در پهنهايي به قدمت حيات انسان دارد. كه با فراز و نشيب هايش تا گذرگاه هاي تنگ و تاريك بر فراز ميان رودان با شكوه تساهل قومي و ديني را ارمغان بشر كرد. تاريخ ايران در پيدايش تغيير و تحولات اقوام مختلف است و تيرههاي فرهنگ و دانش در ايران چنان در هم تنيده شده كه مطالعه يكي از اقوام تو را به اقوام ديگري مي برد و در كشاكش اين تحوالت تاريخ جديدي را رقم ميزند امروزه يك سده از تحقيقات نوين ايرانشناسي ميگذرد دانشمنداني شرق شناس آثار فاخري بر جاي گذاشتند از جمله ولتر، گوبينو و...... به واقعه اينان ايران را به وضوح شناختند و قلمي گرم در اين وداي نگاشتند.                                                                           

براي دريافت فايل كامل اينجا را كليك نماييد.