آثار منتشره
تاريخ اسلام در آفريقا

قیمت : 0  ریال

تاريخ اسلام در آفريقا

ترجمه: محمدرضا محمدی شکیبا؛ طاهر رحمانی و محمدحسن ایپکچی

سال نشر: 1396

خلاصه:

تلاش تحسين برانگيزي به عمل آمده تا آفريقا در شرايط خاص خويش ديده و در حقيقت، تاريخ آفريقا بومي شود. از سوي ديگر، مورخان با تاثير از انديشه ها و تصورات سياسي، اقتصادي مرسوم، تاريخ آفريقا را مانند داستان مفصل و طولاني از تصرف سرزمين ها و تاثيرات زبان آور خارجي به رشته تحرير درآورده اند ... اما براي نوشتن تاريخي جامع تر از آفريقا، آيا مي توانيم اطلاعات و دانش خويش را از رهگذر تاثيرات و فعل و انفعالات مذهبي در اين قاره مورد بررسي و پژوهش قرار دهيم؟

دين اسلام از دروازه هاي شرق و شمال وارد آفريقا شد و در سه جهت گسترش يافت؛ مناطق ساحلي شرق، سودان و غرب آفريقا ... اما به واسطه استعمار، گسترش آن به مناطق بخش مركزي و جنوب تضعيف شد.

گرايش به اسلام در آفريقا توسط مبلغاني هموار شد كه اساسا با حاكمان محلي مرتبط بودند. بعدها اغلب اين حاكمان، نخستين عناصر دريافت كننده تاثيرات اسلامي بودند....

براي دريافت كتاب  اينجا را كليك نماييد.