معرفي مركز

مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی در سال 1369 در معاونت امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شد. پس از تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این مرکز فعالیت‌های خود را در معاونت پژوهشی و آموزشی این سازمان ادامه می‌دهد. در سال 1388، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رویکرد جدیدی را در مدیریت روابط فرهنگی بین ­المللی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد. در نتیجه ساختار مرکز مطالعات فرهنگی - بین­ المللی با هدف انطباق با این رویکرد مورد بازنگری قرار گرفت و این مرکز با مأموریت «شناسایی و مطالعه فرصت ها و چالش های روابط فرهنگی ج.ا.ایران و رصد و پایش مستمر تحولات و جریان­های فکری فرهنگی در عرصه بین الملل و شناسایی روش های ایجاد شناخت و علاقه بهجمهوری اسلامی ایران در جوامع دیگر» فعالیت خود را به منظور تسهیل در مدیریت روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و هدایت دستگاه­ های عامل در این زمینه ادامه خواهد داد.

اهداف
در جهت تحقق رسالت فوق اهداف زیر مبنای فعالیت های مرکز قرار خواهد گرفت:
1.شناخت وضعیت روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
2. شناخت و تحلیل جریان ها و تحولات دینی، فکری و فرهنگی در عرصه بین الملل.
3.شناخت محیط فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وفرصت ها و چالش های آن .
4. تعیین سیاست ها و طرح های مناسب برای آشناسازی، علاقه مند سازی دیگر ملتها به جمهوری اسلامی ایران.
5. آینده شناسی و مهندسی روابط و فعالیت های فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

وظایف
1. آمایش فرهنگی و شناسایی و تحلیل مؤلفه های فرهنگی و تأثیر گذار بر محیط فعالیت ­های فرهنگی بین­ المللی جمهوری اسلامی ایران.
2. مخاطب شناسی و افکار سنجی مخاطبانِ فعالیت­های فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
3. شناسایی، پایش و تحلیل جریان ها و تحولات دینی و فکری و فرهنگی در عرصه بین الملل.
4. شناسایی و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای روابط و فعالیت های فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
5. بررسی و شناسایی وضعیت، موقعیت و آسیب های روابط و فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
6. شناسایی ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد و گسترش شناخت، علاقه و باور نسبت به منطق انقلاب اسلامی و اسلام ناب در جهان.
7. سیاستگذاری و ارائه طرح های آشناسازی، علاقمند سازی و ایجاد باور نسبت به جمهوری اسلامی ایران در جهان.
8. مطالعه تطبیقی، مدل یابی و مهندسی روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
9. آینده پژوهی روابط فرهنگی ج. ا.ایران و تدوین سناریوهای محتمل در این زمینه.

ساختار
مرکز مطالعات به منظوردستیابی به اهداف خود و نیز با توجه به نیاز پژوهشگران و دانشجویان به شناخت هر چه بیشتر تحولات مناطق فرهنگی در سراسر دنیا در چارچوب ساختار ذيل فعاليت مي نمايد:
· گروه مطالعات آسیا و اقیانوسیه
· گروه مطالعات اروپا و آمریکا
· گروه مطالعات آفریقا وعربی
· گروه مطالعات نظري و گفتگوهاي فرهنگي
· شوراي علمي
· كارگروه چاپ و نشر
· دبيرخانه گفتگوهاي فرهنگي بين المللي
· انجمن علمي روابط فرهنگي بين المللي

اهم فعالیت‌ها
اجرای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی ، پایش فعالیتهای مطالعاتی تخصصی در حوزه های مربوط، ترجمه کتاب و مقاله، انتشار کتاب، برپایی نشست و میزگرد علمی و حمایت از طرح‌های پژوهشی رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر برنامه های مطالعاتی آنها.
مرکزمطالعات فرهنگی بین المللی، تاکنون توانسته بیش از 120 جلد کتاب در زمینه موضوعات مختلف گروههای مطالعاتی به چاپ رسانده و بیش از 50 همایش نیز برگزار نماید. طرح های عمده ای از جمله تالیف و انتشار مجموعه کتاب های جامعه و فرهنگ کشورها (کتاب های فیروزه ای) ؛ مجموعه 10 جلدی کتاب ایران ؛ دانشنامه ایران، دانشنامه انقلاب اسلامی و پژوهشنامه انقلاب اسلامی و ایران معاصر، ویرایش و انتشارگزارش های پژوهشی رایزنی های فرهنگی، تهیه تاریخ شفاهی نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ اجرای طرح گزارش پایان ماموریت نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تالیف و انتشار مجموعه دانستنی های یک رایزن از جمله این آثار می باشد.

گروه هاي مطالعاتي
گروه هاي مطالعاتي با رصد و پايش تحولات و پديده هاي فرهنگي بين المللي، اجراي طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي، مديريت و نظارت بر ترجمهو نشر، برپايي نشست ها و همايش هاي علمي فرهنگي، و حمايت و نظارت بر طرح هاي پژوهشي نمايندگي هاي فرهنگي در حوزه هاي مرتبط به فعاليت مي پردازند.

شوراي علمي
شوراي علمي با هدف ساماندهي، هماهنگي، مديريت، تعيين اولويت فعاليت هاي علمي پژوهشي و نشست ها و همايش هاي بين المللي و به منظور حسن اجراي اين فعاليت ها تشكيل شده است. تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم و تعيين اولويت هاي علمي پژوهشي نمايندگي هاي فرهنگي از فعاليت هاي اين شورا مي باشد.

كارگروه چاپ و نشر
اين كارگروه، مسئوليت تعيين اولويت هاي چاپ و نشر، بررسي و تصميم گيري آثار پيشنهادي بر اساس شاخص هاي مصوب، تعيين داوران به منظور ارزيابي آثار و بررسي و تصميم گيري در خصوص چاپ و نشر آثار علمي پژوهشي روابط فرهنگي را به عهده دارد.

دبيرخانه گفتگوهاي فرهنگي بين المللي
دبیرخانه گفتگوهای بین المللی فرهنگی در سال 2016 بر اساس قطعنامه شورای عالی سازمان های فرهنگی و روابط اسلامی و برخی نهادهای سیاست گذار فرهنگی با هدف برنامه ریزی، هماهنگی، مدیریت و نظارت بر اجرای گفتمان های بین المللی فرهنگی تاسیس شد. گفتگوی بین المللی فرهنگی فرایندي عملياتي و هدفمند از تبادل نظر مستمر و مدیریت شده در میان نهادها، افراد، گروه ها و سازمان های مرجع در مورد مسائل بین المللی فرهنگی است. اين دبیرخانه با محوريت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همکاری مراکز معتبر علمی خارجی و داخلی، فعاليت هايي را در برپايي نشست ها و همايش های دوره ای، انتشار فصلنامه و سايت هاي اينترنتي مديريت و اجرا مي نمايد.

انجمن علمی روابط فرهنگی بین المللی
انجمن علمی روابط فرهنگی بین المللی به منظور گسترش و ارتقای علمی روابط فرهنگی بین المللی ج.ا.ا ایران، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود امور آموزشی و پژوهشی در زمینه روابط میان فرهنگی و با هدف انجام تحقیقات علمی فرهنگی؛ همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی؛ ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در حوزه فرهنگ و ارتباطات بین الملل؛ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی؛ انتشار کتب، نشریات و جزوات علمی؛ و برگزاری گردهمایی ها و نشستهای علمی در سطح ملی، منطقه اي و بین المللی تاسیس شده است.

فعاليت ها
حمایت، مشارکت و برگزاری همایش های علمی تخصصی در حوزه روابط فرهنگی با حضور صاحبنظران و اساتید داخلی و خارجی در ایران و سایر کشورها از جمله: همایش گفتگوهای فرهنگی ایران و عرب، گفتگوهای فرهنگی ایران و ترکیه، گفتگوهای فرهنگی ایران و چین، تصوف، و افراط گرایی؛
· برگزاری نشستهای تخصصی با هدف تبیین، تحلیل و یافتن راهکارهای اجرایی تحولات روز جهان با حضور اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی همانند: بیداری اسلامی، افراط گرایی، وضعیت فرهنگی کشورها و ... ؛
· برگزاری دوره ها و کارگاههای تخصصی، به منظور ارتقاء سطح دانش همکاران سازمانی در حوزه ها و مسائل فرهنگی بین المللی با موضوعات مختلف همچون دیپلماسی فرهنگی، آینده پژوهشی، روش تحقیق، تصوف؛
· نظارت و ارزیابی فعالیتها و عملکرد پژوهشی فرهنگی نمایندگان فرهنگی؛
· برقراری و توسعه ارتباطات و همکاری های علمی پژوهشی با مراکز مطالعاتی و دانشگاهی داخلی و خارجی؛
· معرفی و اعزام پژوهشگران و اساتید داخلی به منظور حضور در مجامع و همایش های خارجی؛
· نظارت، مدیریت و اجرای طرح های مصوب دستگاههای بالادستی مانند جایزه فرهنگی امام خمینی (ره)؛
· مديريت و اجرای طرح ها و برنامه های دبيرخانه گفتگوهای همچون ایران و عرب، ایران و اروپا و ایران و آسیا؛ در میزگی و مدیریت برنامه های انجمن علمی روابط فرهنگی - بین المللی؛
· مدیریت، اجرا و نظارت بر طرح تعامل متصوفه با همکاری سایر دستگاه ها در قالب برپایی همایش های بینالمللی، نشستها، تحقیق و پژوهشی، و چاپ و نشر؛
· مدیریت و اجرای برنامه های هفته پژوهش در سازمان؛
· تهیه و انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روابط فرهنگی بین المللی؛
· برقراری و توسعه ارتباطات و اجرای برنامه های گفتگوهای فرهنگی؛
· مدیریت و اجرای پروژه تاریخ شفاهی نمایندگان فرهنگی؛
· مدیریت، نظارت و اجرای طرح تدوین رساله پایان ماموریت نمایندگان فرهنگی؛
· مدیریت و تدوین دانشنامه ایران؛
· ایجاد، مدیریت و بروزرسانی سایتهای مرکز مطالعات؛
· برپایی مستمر جلسات شورای علمی و کارگروه های تخصصی؛
· تولید و ارائه محتوای برخی نشستها و همایش ها؛
· تهیه و ارسال بسته های علمی فرهنگی به مناسبتهای خاص فرهنگی برای نمایندگی ها.