تماس با ما

رييس مركز: آقاي ابوالحسن خلج منفرد

تلفن دفتر رئیس مرکز :88153338 - 88153395

نمابر مركز :88843279

معاون مركز: آقاي نوروزي

شماره تماس : 88153635

معاون مركز: آقاي سيفي

شماره تماس : 88153480

مسئول سايت: 88153336

رييس گروه مطالعات روابط فرهنگي بين المللي : آقاي معظمي گودرزي

شماره تماس:88153357

رييس گروه مطالعات راهبردي و سياست گذاري روابط فرهنگي: آقاي نجاتي

شماره تماس:88153487

رييس گروه مديريت دانش و منابع روابط فرهنگي: خانم مظاهري

شماره تماس: 88153624

نشاني: تهران، بزرگراه رسالت،روبروي درب شمالي مصلي، مجتمع امام خميني(ره)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي،معاونت پژوهشي-آموزشي ،(ساختمان شماره 14) ، طبقه دوم، مرکز مطالعات فرهنگی - بین المللی

ایمیل مركز مطالعات: cultural@icro.ir